Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Saulė

 
2020 M. PAVASARIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS:
 
Sausio 19
Vasario 2, 16
Kovo 8, 15, 29
Balandžio 19 (atvelykis), 26
Gegužės 10, 24 (mokslo metų uždarymas)
Birželio 13-14/6 stovykla


Pamokų laikas:
10:00 - 10:45 I lietuvių kalbos pamoka.
11:00 - 11:45 II lietuvių kalbos pamoka.
12:00 - 12:45 Etnografinio ugdymo pamoka, "Bitkrėslė".
12:00 - 12:45 Tautinių šokių pamoka, "Vijurkas"

Žirnių klasė (mokytoja Ieva) pamoką pradeda 10.15

Ugdymo mokestis:
Pagrindinių pamokų kaina vienam vaikui 600, kr antram vaikui 300 kr. Trečias vaikas gali lankyti nemokamai.

Laukiame jūsų pamokose ir užsiėmimuose.

 
 
 

Šiaurės šalių lituanistinių mokyklų atstovų susitikimas Stokholme

 

 


2018 m. spalio 21 d. Stokholme, lituanistinės “Saulės” mokyklos iniciatyva vyko mokslinė - praktinė konferencija “Lietuvių kalbos puoselėjimas daugiakalbystės kontekste - Šiaurės šalių lituanistinių mokyklų bendradarbiavimo tinklo kūrimas”. Į Stokholmo lituanistinės “Saulės” mokyklos kvietimą dalyvauti konferencijoje atsiliepė Norvegijos Oslo “Gintaro”,  Oslo “MiLiT Studio”, Trondheimo "Baltų" Islandijos “Trys spalvos”, Airijos“4 Vėjų”  lituanistinės mokyklos, lietuvių kalbos mokytojai, kurie moko gimtosios kalbos Švedijoje  ir Vilniaus lopšelis - darželis “Gintarėlis”.

 


Konferencijos diena prasidėjo vizitu “Saulės” mokykloje. Svečiai dalyvavo šimtmečio programavimo valandoje, kurią organizavo bit&Byte kūrybinių technologijų akademija. Jos metu mokiniai drauge su tėveliais mokėsi programuoti ir susipažino su įvairiais Lietuvai svarbiais istoriniais įvykiais. Pamoką vedė Monika Gelžinė, Bit&Byte kūrybinių technologijų akademijos vadovė bei mentoriai Justinas Pagirys ir Olegas Pridiuk. Tuo tarpu konferencijos dalyviai lankėsi pamokose, domėjosi “Saulės” mokyklos veikla bei  stebėjo mokymo procesą klasėse.

 


Antroji konferencijos dalis vyko Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Švedijos Karalystėje  rezidencijoje. Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje ministras patarėjas Ernestas Mickus, Stokholmo lituanistinės “Saulės” mokyklos tarybos pirmininkė Rasa Cikanavičiūtė-Hernandez bei konferencijos koordinatorė Inga Grinytė - Fedčuk.

 


Jurgita Pakštienė, psichologė iš Dublino “4 Vėjų” lituanistinės mokyklos pristatė pranešimą “Dvikalbystė vaiko gyvenime: mitai ir faktai”. Pranešimu dar kartą priminti dvikalbystės privalumai: dvikalbiai vaikai kūrybiškesni, lengviau sprendžia problemas, dvikalbystė tolina senatvinius procesus. Frederik Bissinger, Stokholmo universiteto Baltų kalbų katedros doktorantas, supažindino su aktualiais moksliniais tyrimais daugiakalbystės ir harmoningos dvikalbystės plėtros srityje.

 


Naują mokymo priemonę lietuvių kalbos žodyno vystymui prstatė dr.Arūnas Teišerskis, Dublino „4 vėjų“ mokyklos direktorius. Atkreiptas dėmesys, kad mokymo priemonių trūkumas apsunkina mokytojų darbą, lietuvių mokykloms Lietuvoje išleisti vadovėliai tik iš dalies tinkami naudoti užsienio lituanistinėse mokyklose. Susiklosčiusi situacija paskatino Airijos lituanistines mokyklas imtis rimto projekto - sukurti   mokymo priemonę, atitinkančią laikmetį, mokinių gebėjimus ir amžiaus grupę.

 

 

 

Įdomus ir įkvepiantis  buvo Vilniaus lopšelio - darželio "Gintarėlis" atstovių,  direktorės pavaduotojos ugdymui Gitana Buivydienės, mokytojos metodininkės Rasos Čepienės ir vyr. mokytojos Agnės Draučikaitės pranešimas  “Tautinio ugdymo iniciatyvos ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje” apie veiklas, kuriomis skatinamas patriotiškumas, tautinis ugdymas bei pristatytas  naratyvinio ugdymo metodas, kurio pagrindu buvo įgyvendintas projektas “Žygimanto Augusto karūnacija”.

Jurgita Milerienė pristatė Islandijos lituanistinės mokyklos veiklą ir ypatumus, taip pat kalbinių mažumų padėtį Islandijoje. Pranešimų seką baigė Stokholmo lituanistinės “Saulės” mokyklos mokytojos, trumpai pristačiusios metodus, kuriuos naudoja vaikų mokymui. Mokytoja Svajūnė Černikienė pristatė mokymo metodą pagal literatūrinius žanrus, kuris užtikrina pagrindinių kalbinių gebėjimų vystymą, yra įdomus ir patrauklus vaikams. Mokytoja Lilija Bakanauskaitė pasidalino patirtimi apie mokinių ugdymą daugiakalbėje aplinkoje.


Ypatingai rezultatyvus buvo darbas grupėse, kur kilo minčių surengti susitikimus tarp Šiaurės šalių lituanistinių mokyklų, dalintis mokymo medžiaga, kurti mokymo medžiagos banką, skatinti bendravimą tarp mokytojų, sukurti bendrą lituanistinių mokyklų kalendorių, kad visi žinotų organizuojamus renginius, seminarus ir konferencijas, kviesti vieniems kitus į mokyklų gimtadienius, bandyti įtraukti kuo daugiau lituanistinių  mokyklų ir lietuvių kalbą mokančių mokytojų į bendrą veiklą.


Didelis susidomėjimas konferencija ir nesibaigiančios diskusijos po jos parodė, kad lituanistinėms mokyklos būtina bendradarbiauti įvairiomis formomis, kad toks bendravimas kelia motyvaciją, suteikia energijos ir entuziazmo.

 


Konferencijos organizatoriai dėkoja dalyviams už entuziazmą, Lietuvos Respublikos ambasadai Švedijos Karalystėje už bendradarbiavimą, restoranui “Plyms Kök och bar” už suteiktą paramą.


Stokholmo lituanistinės “Saulės” mokyklos bendruomenės vardu,

Konferencijos organizavimo grupė:

Rasa Cikanavičiūtė - Hernandez, Jūratė Čiurovienė, Inga Grinytė - Fedčuk, Karolina Musteikytė


 
 
 
 
2018 M. RUDENS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS:
 
Rugsėjo mėn. 2, 16 ir 30 d.
Spalio mėn. 7, 21 ir 28 d.
Lapkričio mėn. 11 ir 25 d.
Gruodžio mėn. 9 d.
Gruodžio 15  (šeštadienį) - Kalėdų šventė
 
 
NAUJA! Rudens semestre kviečiame vaikus į tautinių šokių pamoką (mokytoja - Gidrė Duman, iš Baltijos šokių kolektyvo). 
 
Pamokų laikas:
9:00 - 9:45 Etnografinio ugdymo pamoka, "Bitkrėslė".
10:00 - 10:45 I lietuvių kalbos pamoka.
11:00 - 11:45 II lietuvių kalbos pamoka.
12:00 - 12:45 Tautinių šokių pamoka. 
 
Žirnių klasė (mokytoja Ieva) pamoką pradeda 10.15
 
Ugdymo mokestis:
Pagrindinių pamokų kaina vienam vaikui 600, kr antram vaikui 300 kr. Trečias vaikas gali lankyti nemokamai.
Etnografinio ugdymo pamoka nemokama.
Šokių pamoka nemokama.
 
 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje