Lietuvių bendruomenė Švedijoje

 Draugystes tiltas

 

Lietuvos ambasada Švedijoje

Švedų - lietuvių draugija

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga

 

 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje