Lietuvių bendruomenė Švedijoje

 Draugystes tiltas

 

Švedų - lietuvių draugija

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Lietuvos ambasada Švedijoje

 

 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje