Lietuvių bendruomenė Švedijoje

 Draugystes tiltas

 

Švedų - lietuvių draugija

Lietuvos ambasada Švedijoje

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga

 

 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje