Lietuvių bendruomenė Švedijoje

 

Draugystes tiltas 

Lietuvos ambasada Švedijoje

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Švedų - lietuvių draugija

 

 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje