Lietuvių bendruomenė Švedijoje

 Draugystes tiltas

 

Lietuvos ambasada Švedijoje

Švedų - lietuvių draugija

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga

 

 

 

Facebook grupė

 

Lietuvių bendruomenė Švedijoje

 

Titulinis » Narystės anketaStokholmo lietuvių bendruomenės narystė

Norėdami tapti Stokholmo lietuvių bendruomenės nariu ar prasitęsti narystę užpildykite anketą ir perveskitę nario mokestį į Stokholmo skyriaus PG sąskaitą 22 30 29-0 arba SWISH numeriu 123 634 61 67.  Mokėjimo žinutės laukelyje prašome nurodyti žodį 'Narystė' bei vardą ir pavardę žmogaus už kurį mokate.  Nario mokestis mokamas kiekvienų metų sausio-vasario mėnesiais ir galioja metus. Arba mokamas įstojimo į STLB momentu ir galioja iki kalendorinių metų pabaigos.

Nario mokesčio dydis:

 

a) Individualus asmens mokestis – 50 SEK per kalendorinius metus;

 

b) Vaiko nuo 7 iki 15m (imtinai) narystės mokestis - 10 SEK per kalendorinius metus. Vaikų iki 6m. (imtinai) narystė nemokama. 

 

Dėmesio! Stokholmo skyriaus spalio 3d. vykusio visuotinio susirinkimo metu buvo nuspręsta atsisakyti šeimos narystės tipo, bei įvesti sumažintą vaiko narystės mokestį. Kol kas nėra pakoreguota narystės anketa, taigi registruodami tiek save, tiek vaiką, rinkitės "Individualią" narystę.

Visi narystės mokesčio surinkti pinigai yra skiriami lietuviškų renginių organizavimui.

Jei turite klausimų, dėl narystės galiojimo laiko, rašykite STLB iždininkei Veronikai Paulauskas alustych[eta]hotmail[taskas]com

Stokholmo bendruomenės nariais taip pat gali tapti ir švedai bei kitų tautų žmonės, kurie domisi Lietuvos kultūra ir renginiais. Nuoroda į anglišką bendruomenės anketą: http://www.lietuviai.se/index.php?page=become-a-member

 

Stokholmo lietuvių bendruomenės narystės anketa


Stokholmo lietuvių bendruomenė buvo įkurta 2016 m kovo 15 dieną vykusio visuotinio susirinkimo metu, kaip Lietuvių bendruomenės Švedijoje (LBŠ) padalinys. Iki to laiko LBŠ buvo atsakinga už Stokholmo lietuvių renginių ir veiklos koordinavimą bei už visos Švedijos padalinių koordinavimą. Tačiau įkūrus STLB, Stokholmo veiklos koordinavimas buvo perduotas šiam padaliniui, o LBŠ liko atsakinga tik už visos Švedijos bendruomenės padalinių koordinavimą. Restruktūrizacija įvykdyta norint atitikti reikalavimus gauti paramą iš "Švedijos agentūros jaunimui ir piliečių bendruomenėms" (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF). Stokholmo lietuvių bendruomenė yra Lietuvių bendruomenės Švedijoje (LBŠ) padalinys, taigi būdami STLB nariu, automatiškai esate ir LBŠ narys.

Būdami STLB nariu turite teisę:

  • Dalyvauti visuose STLB ir kitų LBŠ filialų renginiuose ar padėti juos organizuoti
  • Gauti nuolaidą STLB ir kitų LBŠ filialų renginiams, jeigu tai patvirtinta STLB Valdybos ar kitų LBŠ filialų Valdybų nutarimu
  • Pirmumo teisę renginiuose, kur vietų skaičius ribotas
  • Dalyvauti STLB metiniame ataskaitiniame susirinkime, rinkti Valdybą, teikti siūlymus dėl STLB Valdybos veiklos ir gauti finansinę STLB ataskaitą.
  • Dalyvauti STLB projektuose ir gauti finansinę ir nefinansinę paramą iš STLB, organizuojant įvairius projektus, skirtus Stokholmo Lietuvių bendruomenei.
  • Kurti ir vykdyti bendrus informacinius, kultūrinius ir politinius renginius kartu su įvairiomis vyriausybinėmis ar nevyriausybinėmis organizacijomis.
  • Teikti pagalbą STLB Valdybai ar LBŠ filialiams, įkuriant įvairias darbo grupes

 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje