Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Saulė » Mokyklos klasės

 

SAULĖS MOKYKLOS KLASĖS

  

 

 

 

 

Žirniai. Mokytoja Ieva Čejauskienė

 

 

 

Tai  - pačių mažiausių, 2-4 metų vaikų klasė, kuriuos moko Ieva Čejauskienė. Kiekviena pamokėlė turi savo temą. Susitikimo pradžioje vaikams pristatoma pamokos tema, įtraukiama į pokalbį, vaizdinės medžiagos studijavimą. Žaismingų klausimų pagalba skatinamas vaikų susidomėjimas ir mąstymas. Pažinti pasaulį čia padeda pasakos, teatro lėlės, įdomūs personažai. Didėjant vaikų aktyvumui, palaipsniui pereinama prie judrių žaidimų, šokių, dainelių.  Pamokėlės pabaigoje trumpai aptariama, ką išmoko, sužinojo, kartu pasidžiaugiama gražiais darbeliais.

 

 

 

Gilės. Mokytoja Karolina Musteikytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gilių” klasės mokiniai - 4-5 metų vaikai. Mokyklėlėje mokysis lietuviškai bendrauti su kitais vaikais ir suaugusiais, ugdys sakytinę kalbą ir plėtos žodyną klausydamiesi, išsakydami savo mintis, dalindamiesi savo patirtimi klausinėdami ir atsakydami, domėsis rašytiniais ženklais, simboliais ir taip pažins mus supantį pasaulį. Be abejonės, šoksime ir dainuosime.

 

  

Spindulėlis. Mokytoja Diana Deinienė

 

 

Spindulėlyje mokosi 6-7 metų mokinukai, kurios nuo 2015 metų rudens semestro moko Diana Deinienė. Mokytoja baigusi Panevėžio konservatorijos Pedagogikos skyrių bei Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetą. Įgijo pradinių klasių pedagoginį išsilavinimą. Saulės mokyklos ikimokyklinukus ji mokys skaityti: supažindins su raidėmis, jungs skiemenis, vėliau žodžius ir sakinius.

 

 

 

Debesėlis. Mokytoja Lilia Bakanauskaitė

 

 

 

Šioje klasėje mokosi 7-8 metų vaikai. Klasei vadovauja mokytoja Lilia Bakanauskaitė. Lilia daugiau nei penkiolika metų dėsto lietuvių kalbą įvairiuose kursuose, Lietuvoje baigė lietuvių kalbos, literatūros bei dramos pedagogikos mokslus, Stokholmo universitete studijavo Batlijos šalių realiją, istoriją bei literatūros teoriją, latvių kalbą,  pedagogiką. 

 

 

Saulės zuikučiai. Mokytoja Svajūnė Černikienė 

 

 

Tai klasė, kurioje mokosi 8-10 metų vaikai. Mokytoja Svajūnė Černikienė yra baigusi lietuvių filologijos ir suomių kalbos studijas. Prieš atvykdama į Stokholmą, ketverius metus dirbo lietuvių kalbos mokytoja Klaipedoje. Švedijoje Stokholmo universitete igijo kvalifikaciją mokyti švedų kaip antrąją kalbą, pagrindineje mokykloje (grundskola) ir suaugusiųjų švietime (SFI).

 

 

Vaivorykštė. Mokytoja Inga Grinytė - Fedčuk
 
 
 
 
 Vyriausiųjų "Saulės" mokklos mokinių klasė. Pamokas veda Inga Grinytė – Fedčuk, kuri yra įgijusi buities kultūros bakalauro laispsnį, švietimo vadybos (edukologijos) magistro laipsnį (LEU). Lietuvoje dirbo Širvintų rajono Bartkuškio mokyklos - daugiafunkcio centro direktore (8 metus), vedė technologijų dalyko pamokas (įgijusi mokytojo metodininko kvalifikaciją), vedė neformalaus ugdymo būrelius (šokių, dizaino, kompiuterinio dizaino būrelius), organizavo pilietinius ir etnografinius renginius, dirbo neformalaus vaikų ir jaunimo klubo “Meteoras” vadove, technologijų mokytoja Vilniaus Žemynos gimnazijoje, floristikos dalyko lektore Vilniaus kolegijos (VIKO) kraštotvarkos katedroje (7 metus). Mokytoja turi patirties respublikinės ir tarptautinės projektinės veiklos organizavime ir vykdyme.
 
 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje