Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Saulė » Mokyklos klasės

 

SAULĖS MOKYKLOS KLASĖS

  

 

 

 

 

Žirniai. Mokytoja Ieva Čejauskienė

 

 

 

Tai  - pačių mažiausių, 2-4 metų vaikų klasė, kuriuos moko Ieva Čejauskienė. Kiekviena pamokėlė turi savo temą. Susitikimo pradžioje vaikams pristatoma pamokos tema, įtraukiama į pokalbį, vaizdinės medžiagos studijavimą. Žaismingų klausimų pagalba skatinamas vaikų susidomėjimas ir mąstymas. Pažinti pasaulį čia padeda pasakos, teatro lėlės, įdomūs personažai. Didėjant vaikų aktyvumui, palaipsniui pereinama prie judrių žaidimų, šokių, dainelių.  Pamokėlės pabaigoje trumpai aptariama, ką išmoko, sužinojo, kartu pasidžiaugiama gražiais darbeliais.

 

 

 

Gilės. Mokytoja Karolina Musteikytė

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gilių” klasės mokiniai - 4-5 metų vaikai. Mokyklėlėje mokysis lietuviškai bendrauti su kitais vaikais ir suaugusiais, ugdys sakytinę kalbą ir plėtos žodyną klausydamiesi, išsakydami savo mintis, dalindamiesi savo patirtimi klausinėdami ir atsakydami, domėsis rašytiniais ženklais, simboliais ir taip pažins mus supantį pasaulį. Be abejonės, šoksime ir dainuosime.

 Pupos. Mokytoja Jūratė Zarankienė

 "Pupų" klasės mokinukai yra 6 metų, besiruošiantys pradėti mokyklą. Vaikai mokosi bazinių lietuvių kalbos taisyklių, raidžių, skiemenukų. Vykdo užduotėles, mokos eilėraštukų, klausosi dainelių, piešia ir bendrauja. 

  

Spindulėlis. Mokytoja Diana Deinienė

 

 

Spindulėlyje mokosi 7 metų mokinukai, kuriuos nuo 2015 metų rudens semestro moko Diana Deinienė. Mokytoja baigusi Panevėžio konservatorijos Pedagogikos skyrių bei Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetą. Įgijo pradinių klasių pedagoginį išsilavinimą. Saulės mokyklos mokyklinukus ji mokys skaityti: jungti raideles, skiemenis, vėliau žodžius ir sakinius. 

 

 

 

Debesėlis. Mokytoja Inga Grinytė Fedčuk

 

 

Pamokas veda Inga Grinytė – Fedčuk, kuri yra įgijusi buities kultūros bakalauro laispsnį, švietimo vadybos (edukologijos) magistro laipsnį (LEU). Lietuvoje dirbo Širvintų rajono Bartkuškio mokyklos - daugiafunkcio centro direktore (8 metus), vedė technologijų dalyko pamokas (įgijusi mokytojo metodininko kvalifikaciją), vedė neformalaus ugdymo būrelius (šokių, dizaino, kompiuterinio dizaino būrelius), organizavo pilietinius ir etnografinius renginius, dirbo neformalaus vaikų ir jaunimo klubo “Meteoras” vadove, technologijų mokytoja Vilniaus Žemynos gimnazijoje, floristikos dalyko lektore Vilniaus kolegijos (VIKO) kraštotvarkos katedroje (7 metus). Mokytoja turi patirties respublikinės ir tarptautinės projektinės veiklos organizavime ir vykdyme.

 

 

Saulės zuikučiai. Mokytoja Ernesta Šimkutė ir Erika Švabauskaitė

 

 

Vaivorykštė. Lilia Bakanauskaitė
 
 
Vyriausius vaikus moko mokytoja Lilia Bakanauskaitė. Lilia daugiau nei penkiolika metų dėsto lietuvių kalbą įvairiuose kursuose, Lietuvoje baigė lietuvių kalbos, literatūros bei dramos pedagogikos mokslus, Stokholmo universitete studijavo Batlijos šalių realiją, istoriją bei literatūros teoriją, latvių kalbą,  pedagogiką. 
Nuo 2020 m. rudens semestro mokytoja Lilia kviečia pamokoje dalyvauti tuos tėvelius, kurie taip pat kaip vaikai nori išmokti kalbėti lietuviškai. 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje