Lietuvių bendruomenė Švedijoje

 

Draugystes tiltas 

Lietuvos ambasada Švedijoje

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Švedų - lietuvių draugija

 

 

 

Facebook grupė

 

Lietuvių bendruomenė Švedijoje

 

Titulinis » Kontaktai

Svetainė

 

Bendruomenė

 

Bendruomenės skyriai:

  • Stokholmo lietuvių bendruomenės (STLB) valdyba: stokholmo-valdyba[eta]lietuviai.se
  • Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje (LJB) valdyba: ljb.valdyba[eta]gmail.com
  • Lietuvių verslo ir profesionalų klubas Stokholme: http://lpsclub.se/contact/
  • Stokholmo lietuvių sporto bendruomenė: slsb-valdyba-ir-co[eta]googlegroups.com
  • Stokholmo lietuanistinės "Saulės" mokykla: saules.taryba[eta]lietuviai.se
  • Skonės lietuvių bendruomenės (Pietų Švedija) valdyba: info[eta]skoneslietuviai.se
  • Skonės "Gintaro" lituanistinėje mokyklėlė: akvile[eta]skoneslietuviai[taskas]se
  • Skonės Žvejų klubas: gytis.bygg[eta]gmail[taskas]com
  • Skonės verslo klubas: vaida.meidute[eta]gmail[taskas]com
  • Västerås skyrius: jolaberardi[eta]gmail[taskas]com

 

Laikraščiai


Šokių grupės

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje