Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Saulė » Projektai


 

Įgyvendintas projektas "Šeimų etnokultūros stovyklas "Saulės spindulys"

 

 

2023 metų rugpjūčio 19-20 dieną Stokholmo lituanistinė “Saulės” mokykla, lituanistinė mokykla “Rytas” ir Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos teatras “Iki” subūrė Stokholme ir aplinkiniuose regionuose gyvenančius lietuvius bendrai šeimų stovyklai. Tokios stovyklos organizuojamos jau ne pirmus metus ir tapo gražia mokyklos tradicija. Stovyklos tikslas - pritraukti lietuvių šeimas įsijungti į bendruomenės veiklą, paskatinti vaikus lankyti lituanistines mokyklas, o jau lankantiems susitikti su bendraklasiais ir lengvai žengti į mokslo metus. Šių metų stovyklą organizatoriai vadina rekordine - stovykloje dalyvavo 100 žmonių. 

 


Užimti prasmingomis lietuviškomis veiklomis mokyklos organizacinei grupei pagelbėjo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos teatras “Iki”. Dalyviai mokėsi dainų, šokių, žaidimų, pynė vainikus ir rišo bendrą sodą. Vakarop visi tapo teatralizuoto pasirodymo “Paskui rugį ir meilę” dalimi. 

  

Džiugina, kad organizuojant stovyklą aktyviai įsijungia ne tik mokyklos tarybos nariai, bet ir kiti tėvai: rūpinosi užduotimis, nakvyne, ekskursijomis.


Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 

 

 

 

 

Įgyvendintas projektas mokymo, metodinėms priemonėms, tautinei atributikai ir tautiniams rūbams įsigti

 

2018 m. rudenį, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija po paskelbto konkurso lituanistinių mokyklų veiklai finansuoti, skyrė Stokholmo “Saulės” lituanistinei mokyklai 2600 eurų įsigyti mokymo, metodinėms priemonėms, tautinei atributikai, tautiniams rūbams.

 

Mokyklai ši parama buvo labai svarbi: naujai susikūręs šokių ansamblis "Vijurkas" neturėjo tinkamų rūbų pasirodyti šventėse. "Bitkrėslės" nariai kaip išmanydami siuvo rūbus patys, bet juk ne viską mokame. Mokytojams reikėjo mokymo ir metodinių priemonių, norint užtikrinti sklandų mokymo procesą.

 

 

Tie, kurie dalyvavote mokyklos Advento popietėje, tikriausiai pastebėjote, kad etnografinio ansamblio “Bitkrėslė” narių rūbai buvo papildyti prijuostėmis ir tautinėmis juostomis.

 

  

Vaikų tautinių šokių kolektyvas “Vijurkas” per Kalėdinę šventę buvo pasipuošęs tautiniais rūbais, kurių dalis buvo finansuota LR Švietimo ir mokslo ministerijos.

 

 

 

Mokykla taip pat įsigijo Lietuvos vėliavą, pieštukų su tautine atributika, kurie bus išdalinti mokiniams.

 

 

Dalis projekto lėšų buvo skirta mokymo ir metodinėms priemonėms: įsigyti vadovėliai, mokytojų knygos, kortelių dėlionės, mokomieji plakatai. Tikimės, kad gausi mokymo priemonių biblioteka palengvins mokytojų pasiruošimą pamokoms.

 

 

 

 

Už sklandų projekto įgyvendinimą dėkojam Jūratei už finansus, Rasai už knygų užsakymą, Ingai, Astai, Giedrei už tautinių rūbų užsakymą ir atvežimo laiku organizavimą, Marijui už pritarimą paraiškai ir ataskaitoms, Veslavai už siuntinio iš Vilniaus atvežimą, Ievai už palaikymą ir transporto organizavimą, Karolinai už paraiškos ir ataskaitos pildymą ir projekto koordinavimą.

 

 

 

Dvikalbių ir daugiakalbių vaikų neformalaus ugdymo seminaras Švedijos ir Suomijos lituanistinių mokyklų mokytojams

 

2017 m. lapkričio 12 d. įgyvendindama Lietuvių bendruomenės Švedijoje projektą, Stokholmo lituanistinė „Saulės“ mokykla surengė seminarą, skirtą mokyklos mokytojams, Stokholmo regiono lituanistams bei visiems suinteresuotiems mokyklos bendruomenės nariams. Seminare taip pat dalyvavo Augustė Gronskytė, lietuvių kalbos mokytoja iš Suomijos. Daugkalbystė ir ypatumai auklėjant bei ugdant daugiakalbius vaikus buvo pagrindinė seminaro tema. Renginį vedė dr. Sandra Petraškaitė-Pabst (Štutgarto lituanistinės mokyklos įkūrėja). Seminaro metu buvo pristatyti naujausi tyrimai, literatūra daugiakalbystės tema, aptartas lituanistinės mokyklos vaidmuo. Seminaro metu taip pat buvo aptarti daugiakalbystės pranašumai, iššūkiai auginant ir ugdant daugiakalbius vaikus. Seminaro metu visi dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose, atvirai reiškė nuomonę ir dalijosi patirtimi.

 

 

 


Į seminarą susirinko 14 dalyvių, kurių dauguma net ir po renginio sutiko pratęsti diskusijas  neformalioje aplinkoje vakarienės metu.

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija projektui finansuoti skyrė 600 EUR.

 

 

2016 m. rudenį įgyvendintas projektas "Metodinių ir mokymo priemonių bei tautinės atributikos įsigijimas"

 

 

Lituanistinė “Saulės” mokykla, vadovaudamasi 2016-09-29 Lėšų naudojimo sutartimi Nr.S-596, įgyvendino veiklas, kurioms Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija skyrė finansavimą:

  1. Mokymo priemonės, vadovėlai, pratybos, kanceliarinės prekės buvo įsigytos pagal mokytojų pateiktą poreikį. Priemonių pirkimas buvo įvykdytas iki mokslo metų pradžios. Šias pratybas ir vadovėlius mokytojai naudos 2016/2017 mokslo metais. Pridedamas įsigytų mokymo ir metodinių priemonių sąrašas.

  2. Įsigytos pieštukinės (120 vnt.) ir dokumentų dėklai (100 vnt.) su tautine atributika (Lietuvos Respublikos vėliava, vyčiu). Jie išdalinti ne tik mokyklos mokiniams, bet kitiems vaikams, dalyvaujantiems mokyklos renginiuose. Tokiu būdu skleidžiama žinia apie mokyklą. Pasirinktos priemonės, skirtos mokyklinio amžiaus vaikams, siekiant kad jie naudotų jas mokyklos reikmėms.

Mokykinių ugdymo priemonių įsigijimas pagerino mokymo kokybę. Įgyvendinus projektą užtikrintas originalių pratybų naudojimas pamokose, atsisakant kopijuotų ištraukų.

 


 

 

2016 m. pavasarį įgyvendintas projektas "Informacinio leidinio leidyba ir tautinės atributikos įsigijimas"

 

2016 m. gegužės mėn.  Lituanistinė "Saulės" mokykla įgyvendino projektą „Informacinio leidinio leidyba ir tautinės atributikos įsigijimas”, kuriam įgyvendinti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 500 EUR dalinio finansavimo. Projekto įgyvendinimo metu buvo išleistas leidinys, skirtas mokyklos 20 metų jubiliejui.  Mokyklos mokiniams pagamintos kepurėlės su užrašu "LIETUVA"

 

2015 m. Švedijos lietuvių bendruomenės Stokholmo lituanistinė Saulės mokykla įgyvendino Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos finansuotą projektą „Metodinės medžiagos ir mokymo priemonių įsigijimas“. Šiam projektui įgyvendinti skirta 600 Eurų finansinė parama. Lėšos buvo panaudotos atsižvelgiant į mokytojų poreikius: ikimokyklinio amžiaus vaikų mokymui įsigytos kanceliarinės prekės vaikų darbeliams. Aktyviems žaidimams įsigyti parašiutas, tunelis, varpeliai.

 

Mokyklinio amžiaus vaikų mokymui įsigyti vadovėliai: Pupa, Gilė 1-4 klasių mokiniams, knygos Lietuvos gyvūnai, Lietuvių etninė kultūra, Kelionė po Lietuvą, Lengva skaityti, Žingsneliai. Žaidimai Pažink Lietuvą, Alias, žaidimai, kortelių rinkiniai prielinksnių mokymui, nosinių raidžių rašybai.

 

 

 

 

 

 

 

Neformaliojo švietimo vystymo ir plėtros seminaras Stokholme

 

2014 metų lapkričio 8 – 9 dienomis Stokholme vyko neformaliojo švietimo vystymo ir plėtros seminaras Stokholme. Renginį organizavo Stokholmo lituanistinė „Saulės“ mokykla ir Vilniaus lietuvių namai, pagrindinis rėmėjas – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyrius.

 

Seminarai lituanistinių mokyklų mokytojams Stokholme – jau tradicija tapę rudens renginiai, kurių metu lituanistinių mokyklų mokytojai kartu su patyrusiais švietimo srities specialistais lavina įgūdžius iš anksto nusimatyta tema bei dalijasi tarpusavyje pedagogine patirtimi.

 

Šių metų seminaro tema buvo pedagogų kvalifikacijos kėlimas ikimokyklinio ugdymo srityje. Seminarą vedė lektorės - Vilniaus lietuvių namų vyr. metodininkė Irina Mickutė ir Vilniaus vaikų darželio direktorė Rasa Vaitekėnienė, dalyvavo Švedijos Geteborgo ir Stokholmo bei Norvegijos Oslo, Gjøviko, Vestfoldo, Bergeno lituanistinių mokyklų mokytojos, Troneldago “Baltų” bendruomenės atstovė. Atvykę lituanistinių mokyklų pedagogai išklausė paskaitas „Ugdymo programos rašymo pagrindai“ ir „Ugdymo planų rengimo įvairovė“, sprendė grupines užduotis, gyvai dalyvavo diskusijoje. Antrąją seminaro dieną seminaro dalyviai aplankė lituanistinę „Saulės“ mokyklą, sudalyvavo pamokose, susitiko su mokyklos bendruomenės vaikais ir tėvais bei užbaigė seminarą apibendrinimu.

 

Vertindami seminarą, dalyviai pažymėjo, kad „didžiausia nauda buvo praktinė seminaro dalis, kur plačiau supratau, kaip dirbti su mūsų klasės vaikučiais – „Pupomis“ (Lilia, Stockhomo„Saulės“ mokykla), „seminaro metu gavome teorinių ir praktinių žinių, užsimezgę nauji kontaktai, darbo patirties pasidalinimo galimybės, išsiplėtė bendradarbiavimo galimybės. Aš savo darbe naudosiu darbo planavimą, naujus žaidimus, organizavimo metodus“ (Gražina, Oslo “Gintaro“ mokykla). Dalyviai gerai vertino lektorių darbą: „man labai patiko abi lektorės, jos papasakojo daug naudingos informacijos kaip dirbti su vaikais ir planuotis savo programą. Džiugu, kad taip pat gavome visą informaciją kompiuteriniu variantu“ (Lolita, Gjoviko „Žemynos“ mokykla). Sandra iš Geteborgo dėkinga seminaro organizatoriams: „man, niekada nedirbusiai su ikimokyklinukais, seminaras buvo nuostabi patirtis stebint mokytojas, vedančias užsiėmimus, juos aptariant ir diskutuojant. Tiesiog gėriau informaciją, užsirašinėjau ir mąsčiau, kaip galėsiu pritaikyti žinias dirbdama su šiek tiek vyresnio amžiaus mokiniais. Seminaras taip pat padėjo įsigilinti į savo miesto mokyklos silpnybes ir pažadino norą jas kuo greičiau išspręsti. Informaciją perduosiu ir savo kolegėms, dirbančioms Geteborgo mokyklėlėje „Draugystė”, kurios nedalyvavo seminare. Ačiū!“ Iš tikrųjų, greitai prabėgo dvi dienos susirinkusiems į seminarą, kuriame įgyta praktinių įgūdžių, pasidalinta darbo patirtimi, atnaujintos teorinės žinios.

Seminaro organizatoriai, turėdami didelės darbo patirties, regioninius kvalifikacijos kėlimo seminarus siūlo dėl kelių priežasčių:

  • tai galimybė atkreipti dėmesį į regioninių lituanistinių mokyklų poreikius ir aktualijas,

  • tai galimybė dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose su lituanistinės mokyklos mokiniais, mokytojais ir tėvais,

  • tai atviro regioninio mokytojų ir specialistų iš Lietuvos forumo galimybė.

Manytume, kad tokio pobūdžio seminarai turi reikšmės plėtojant lituanistinį ugdymą, generuojant naujas mintis ir idėjas ateities veiklai.

 

(Foto: Margarita Leknienė)


 
 
 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje