Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Startsida » Föreningen

Enligt Statistiska centralbyrån år 2006 bodde 3072 registrerade litauer i Sverige. 42 % av dem är män. De flesta av litauerna bor i Stockholmsområdet samt i Skåne. Ca två tredjedel av alla Sveriges litauer har högskoleutbildning. Litauiska kvinnor är bland de mest utbildade invandrare (till att jämföra med: av alla ryska invandrarkvinnor 59 % har högsloleutbildning, ukrainska - 57 %, litauiska 56 %, lettiska 50 %).


En tredjedel av Sveriges litauer är barn och ungdomar upp till 25 år. Den största åldersgruppen utgörs av människor i 25-35 årsålder. Tryck på länkarna nedan för mer detaljerad statistik om alla åldersgrupperna och utbildningsnivån:

 

Litauer i Sverige år 2006 (litauiska)

Litauernas utbildningsnivå år 2006 (litauiska)

 

Man tror att egentligen kan det finnas runt 8000 - 10 000 litauer i Sverige. Utbytesstudenter och jordbruksarbetare, som stannar i landet för kortare period än ett år, är inte med i statistiken.

 

Den första litauiska föreningen i Sverige, som hette  "Litauernas kommitté",  invigdes under andra värdskriget 1944 den 11:e juli av politiska flyktingar och utvandrare. Senare  skiftades både föreningens namn och medlemmar flera gånger. Idag har föreningen ungefär 300 aktiva medlemmar, fast rent teoretiskt räknas alla Sveriges litauer som medlemmar i föreningen. Föreningens huvuduppgift är att bevara den litauiska identiteten och dem litauiska traditionerna, att sprida en rätt och positiv image om Litauen samt att uppmuntra samarbete mellan Litauen och Sverige. Litauiska föreningen i Sverige är den första medlem i föreningen "Världens litauer". 

 

Föreningens logotyp

 

År 2004 genomförde föreningen en tävling för skapandet av den nya logotypen. Tävlingen vann målare Vilija Liorančienė från Stokholm.

  

Verksamhet

De senaste åren har föreningens verksamhet ekspanderad. Än så länge stockas den i Stockholmsregion, fast det finns också mindre försök till att samla även Skånes litauer. De populäraste evenemang är Litauens självständighetsdag den 16:e februari och julfest. Evenemang på skolan "Solen" och danskolektivets "Baltija" konserter är också omtyckta.

 

År 2005 har föreningen påbörjat några kontinuerliga projekt: ett gemensamt evenemang tillsammans med den lettiska föreningen för att fira Baltikum Solidaritetsdag och projekt "Lär dig känna litauiska småstäder".

Det är också värt att nämna styrelsens återkommande träff med dem älsta Sveriges litauer.


Arbetsgrupper:


Den litauiska skolan "Solen"
Folkdanskolektiv "Baltija"
Informationsgrupp som ger ut informationsblad
Redaktion för www.lietuviai.se
Kontaktgrupp för den katolska kyrkan och munkorder Pranciškonys
Kvinnoklubb
Ungdomsgrupp
Grupp ansvarig för dem olika projekten

 

Föreningens fonder

 

År 2002 firade en av de älsta medlemmarna i föreningen, Gintas Būga, sitt jubilieum. Pengar, som var insamlade för hans födelsedag, sattes in i Den Litauiska Skolans Fond. Pengarna i fonden ökar så småningom, mest tack vare Alfonsas Jovertas stöd.


År 2007 i samband med firadet av föreningens 60-årsjubileum instiftades Föreningens Jubileumfond. Initiativtagarna donerade 19 150 kronor till fonden.

 


© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje