Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Startsida » Föreningen » Styrelse

2013-2015
Rūta Žičkienė – Ordförande, ansvarig för verksamhet med Saule och Baltija
Aldona Sehgal – Vice ordförande och ansvarig för lokalhyra
Rita Melinavičiūtė – Kassör
Živilė Slavinskaitė – PR
Rūta Smertinienė – Affärsverksamhet och kulturevenemang
Marijus Sabalas – Idrotts och fritidsverksamhet
Asta Mineikytė – Sekreterare och projektansvarig

 

2011-2012
Lina Stode - Ordförande
Živilė Slavinskaitė - Sekreterare
Gražina Pipiraitė - Kassör
Vidas Čivilis - Ledamot
Rūta Miklovienė - Ledamot
Regina Miknevičienė - Ledamot
Aldona Sehgal - Ledamot

 

2010-2011
Audronė V.-Städje - Ordförande
Judita Croona - Sekreterare
Milda Motuzaitė - Finansansvarig
Vilija Liorančienė - Ansvarig för den litauiska tidningen
Lina Stode - Ansvarig för ungdomsfrågor
Algreda Markevičienė - Ansvarig för kultur och evenemang
Marius Domeika - Ansvarig för kultur och evenemang

 

2009-2010
Edita Sääf - Ordförande

 

2007-2009
Virginija Langbakk - Ordförande
Veronika Ottosson - Sekreterare, ansvarig för oversättningar av tekster, utbildningen och för kontakter med kyrkan
Daiva Bžeskienė - Ansvarig för reklam, kulturevenemang, rekrytering av nya medlemmar och kvinnogruppen
Edita Sääf - Ansvarig för arrangering av kulturevenemang
Eleonora Jonušienė - Ansvarig för kommunikations strategier i föreningen
Grytė Kempe - Ansvarig för föreningens finanser
Jurgita Baltrušaitytė–Axelson - Ansvarig för den litauiska tidningen

 

Paspauskite ant nuotraukos kad išdidintute!

De stående (från vänster): Eleonora, Veronika, Grytė, Jurgita.
De sittande (från vänster): Daiva, Virginija, Edita.


2006
Virginija Langbakk - Ordförande
Eglė Marcinkevičiūtė - Sekreterare, redaktör av dokument
Daiva Eskilsson - Finansansvarig, tillsammans med Eglė Marcinkevičiūtė
Vaida Gudaitytė - Ansvarig för arrangemang av evenemang
Alma Vaškytė - Ansvarig för ungdoms- och informationsfrågor
Edita Sääf - Ansvarig för kulturevenemang
Victoria Carlemalm - ansvarig för PR

2005
Virginija Langbakk - Ordförande
Eglė Marcinkevičiūtė - Sekreterare, redaktör av dokument
Daiva Eskilsson - Finansansvarig, sekreterarde tillsammans med Eglė Marcinkevičiūtė
Vaida Gudaitytė - Ansvarig för arrangemang av evenemang
Alma Vaškytė - Ansvarig för ungdoms- och informationsfrågor
Edita Säff - Ansvarig för kulturevenemang
Onutė Gurvičienė - Ansvarig för kontakter med andra cirklar

2002-2004
Virginija Langbakk - Ordförande
Eugenija Griff - Sekreterare fram till 2003 03 23
Daiva Eskilsson - Finansansvarig, sekreterarde tillsammans med Eglė Marcinkevičiūtė sedan 2003 03 23
Audronė Vodzinskaitė-Städje - Informationsgruppen och skolan
Eglė Marcinkeviciutė - Dokument redigering, sekreterare tilsammans med Daiva Eskilsson sedan 2003 03 23
Onutė Gurvičienė - Ansvarig för kontakter med andra cirklar

2001
Ramunė Molytė - Ordförande
Eugenija Griff - Sekreterare
Virginiaj Langbakk - Finansansvarig
Antanas Romas - Medlem
Aldona Sehgal - Medlem

2000
Aldona Sehgal - Ordförande
Eugenija Griff - Sekreterare
Ramunė Molytė - Finansansvarig
Antanas Romas - Medlem
Virginija Langbakk - Medlem

1999
Klemensas Gumauskas - Ordförande
Teresė Būga - Medlem
Lilia Bakanauskaitė - Medlem
Aldona Sehgal - Medlem
Virginija Langbakk - Medlem

1998
Klemensas Gumauskas - Ordförande
Teresė Būga - Medlem
Lilia Bakanauskaitė - Medlem
Aldona Sehgal - Medlem
Virginija Langbakk - Medlem

1997
Klemensas Gumauskas - Ordförande
Teresė Būga - Medlem
Lilia Bakanauskaitė - Medlem
Aldona Sehgal - Medlem
Virginija Langbakk - Medlem

1996
Klemensas Gumauskas - Ordförande
Teresė Būga - Medlem
Audronė Vodzinskaitė-Städje - Medlem
Aldona Sehgal - Medlem
Virginija Langbakk - Medlem

 

...

 

Den 12 januari 1946 bildades Litauiska föreningen i Sverige (Lietuvių draugija Švedijoje).

 

Den första styrelsen var:

1946
Petras Kazlauskas
Ignas Šeinius
Vacys Gedminas
Izidorius Mališka
Regina Dailidienė

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje