Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Bendruomenė » Vizija ir tikslai

 Švedijos lietuvių bendruomenės misija yra:

 • padėti lietuviams išlaikyti savo tapatybę – kalbą, tradicijas ir kultūrą;
 • prisidėt prie Lietuvos įvaizdžio populiarinimo Švedijoje ir pasaulyje;
 • padėti lietuviams integruotis į Švedijos visuomenę;
 • prisidėti prie Lietuvai aktualių ir svarbių sprendimų (pvz. Lietuvos konkurencingumo klausimais, emigracijos sprendimo ir pan.).

 

   Švedijos lietuvių bendruomenės tikslai yra:

  1. Remti ir skatinti kalbą bei kultūrą vystančią veiklą ir įvairias jos formas.

  2. Į bendruomenę ir jos veiklą pritraukti kuo daugiau esamų ir naujų narių, išplečiant veiklą visoje Švedijoje.

  3. Pristatyti Lietuvą ir jos tradicijas Švedijos, kitų šalių organizacijoms ir nelietuvių kilmės LBŠ nariams.

  4. Kurti ir vykdyti bendrus informacinius, kultūrinius ir politinius renginius kartu su įvairiomis vyriausybinėmis ar nevyriausybinėmis organizacijomis.

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje