Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Bendruomenė » Valdyba

2013-2015
Rūta Žičkienė – Valdybos pirmininkė, taip pat atsakinga už ryšius su Saulės mokykla ir Baltijos šokiu kolektyvu
Aldona Sehgal – Vice pirmininkė, taip pat atsakinga už patalpų nuomą
Rita Melinavičiūtė – Iždininkė
Živilė Slavinskaitė – Viešieji ryšiai
Rūta Smertinienė – Ryšiai su verslo atstovais ir kultūros renginiai
Marijus Sabalas – Sporto ir laisvalaikio veikla
Asta Mineikytė – Sekretorė ir atsakinga už projektų rengimą

 

2011-2012
Lina Stode - Pirmininkė
Živilė Slavinskaitė - Sekretorė
Gražina Pipiraitė - Iždininkė
Vidas Čivilis - Narys
Rūta Miklovienė - Narė
Regina Miknevičienė - Narė
Aldona Sehgal - Narė

 

2010-2011
Audronė V.-Städje - LBŠ pirmininkė, atsakinga už Jubiliejį ir Lietuvių vaikų fondus
Judita Croona - LBŠ valdybos sekretorė
Milda Motuzaitė - LBŠ valdybos iždininkė
Vilija Liorančienė - atsakinga už LBŠ laikraščio leidybą
Lina Stode - atsakinga už ryšius su jaunimu
Algreda Markevičienė - atsakinga už kultūrą ir renginius
Marius Domeika - atsakingas už kultūrą ir renginius

 

2009-2010
Edita Sääf - LBŠ l.e.p. pirmininkė


2007-2009
Virginija Langbakk - LBŠ pirmininkė
Daiva Bžeskienė - atsakinga už reklamą, kultūrinius renginius, naujų narių pritraukimą bei moterų grupės veiklą
Edita Sääf - atsakinga už kultūros renginius bei jų organizavimą
Eleonora Jonušienė -  atsakinga už komunikacijos strategijos vystymą
Grytė Kempe - LBŠ iždininkė, kuruoja LBŠ projektus bei Jubiliejinio fondo veiklą
Jurgita Baltrušaitytė–Axelson - atsakinga už laikraštį, medžiagos apie vyresniąją kartą rinkimą bei moterų grupės veiklą
Veronika Ottosson – LBŠ Valdybos sekretorė, koordinuoja tekstų vertimą į švedų kalbą ir yra atsakinga už lituanistinį švietimą bei ryšius su Bažnyčia ir mokyklėle

 

Paspauskite ant nuotraukos kad išdidintute!
Iš kairės stovi: Eleonora, Veronika, Grytė, Jurgita.
Iš kairės sėdi: Daiva, Virginija, Edita.


 

2006
Virginija Langbakk - Pirmininkė
Eglė Marcinkevičiūtė - Sekretorė, dokumentų redagavimas
Daiva Eskilsson - Iždininkė, eina sekretorės pareigas kartu su Egle Marcinkevičiūte
Vaida Gudaitytė - Atsakinga už organizacinius klausimus
Alma Vaškytė - Atsakinga už jaunimo ir informacinius klausimus
Edita Sääf - Atsakinga už kultūrą ir renginius
Victoria Carlemalm - Atsakinga už ryšius su visuomene

2005
Virginija Langbakk - Pirmininkė
Eglė Marcinkevičiūtė - Sekretorė, dokumentų redagavimas
Daiva Eskilsson - Iždininkė, sekretorės pareigos kartu su Egle Marcinkevičiūte
Vaida Gudaitytė - Atsakinga už organizacinius klausimus
Alma Vaškytė - Atsakinga už jaunimo ir informacinius klausimus
Edita Säff - Atsakinga už kultūrą ir renginius
Onutė Gurvičienė - Atsakinga už ryšius su kitomis draugijomis

2002-2004
Virginija Langbakk - Pirmininkė
Eugenija Griff - Sekretorė iki 2003 03 23
Daiva Eskilsson - Iždininkė, sekretorės pareigos kartu su Egle Marcinkevičiūte nuo 2003 03 23
Audronė Vodzinskaitė-Städje - Informacinė grupė ir mokykla
Eglė Marcinkeviciutė - dokumentų redagavimas, sekretorės pareigos su Daiva Eskilsson nuo 2003 03 23
Onutė Gurvičienė - Atsakinga už ryšius su kitomis draugijomis

2001
Ramunė Molytė - Pirmininkė
Eugenija Griff - Sekretorė
Virginija Langbakk - Iždininkė
Antanas Romas - Narys
Aldona Sehgal - Narė

2000
Aldona Sehgal - Pirmininkė
Eugenija Griff - Sekretorė
Ramunė Molytė - Iždininkė
Antanas Romas - Narys
Virginija Langbakk - Narė

1999
Klemensas Gumauskas - Pirmininkas
Teresė Būga - Narė
Lilia Bakanauskaitė - Narė
Aldona Sehgal - Narė
Virginija Langbakk - Narė

1998
Klemensas Gumauskas - Pirmininkas
Teresė Būga - Narė
Lilia Bakanauskaitė - Narė
Aldona Sehgal - Narė
Virginija Langbakk - Narė

1997
Klemensas Gumauskas - Pirmininkas
Teresė Būga - Narė
Lilia Bakanauskaitė - Narė
Aldona Sehgal - Narė
Virginija Langbakk - Narė

1996
Klemensas Gumauskas - Pirmininkas
Teresė Būga - Narė
Audronė Vodzinskaitė-Städje - Narė
Aldona Sehgal - Narė
Virginija Langbakk - Narė

 

 

...

 

Lietuvių bendruomenė Švedijoje susibūrė 1946 metų sausio 12 dieną. Pirmosios valdybos nariai buvo:

 

1946
Petras Kazlauskas
Ignas Šeinius
Vacys Gedminas
Izidorius Mališka
Regina Dailidienė
 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje