Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Saulė » Apie mokyklą » Renginiai

"VIJURKAS" - EUROPEADE KLAIPĖDA 2022 DALYVIS

 2022 metų liepos 13-17 dienomis Klaipėdoje vyko tarptautinis folkloro festivalis Europeade 2022. Jame išdidžiai Lietuvos, Švedijos, Europos Sąjungos, "Vijurko" vėliavas nešė mūsų mokyklos šokėjai. Vaikai ne tik šoko lietuviškus tautinius šokius, bet taip pat susipažino su Latvijos vaikų kolektyvu, domėjosi kitų šalių šokiais. Už šią patirtį dėkojame ne tik šokėjams, bet ir vadovei Giedrei, vaikų tėvams, prisidėjusiems prie šios šventės sėkmės.

 

 TIK LAISVI UŽAUGAM DIDELI

 

Kiek laisvi esame ir kokie būsime ateityje? Kaip išlaikysime lietuvišką identitetą gyvendami Švedijoje? Šiuos ir daugelį kitų klausimų kėlėme minėdami Lietuvos Respublikos Nepiklausomybės trisdešimtmetį Stokholmo lituanistinėje “Saulės” mokykloje. Kiekvienais metais Stokhomo "Saulės" mokyklos bendruomenė turi galimybę diskutuoti su mokiniais apie Lietuvos istoriją, tradicijas, tapatybę. Gražiai ir prasmingai švenčiamos Vasario 16 - osios ir Kovo 11 - osios šventės, vyksta Sausio 13 - osios paminėjimas.

 

Šie metai lietuvių tautai ypatingi. Jau trisdešimt metų Lietuvos trispalvė išdidžiai plevėsuoja Gedimino bokšte. Tad artėjant gražiam ir prasmingam Nepriklausomybės atkūrimo 30 - mečio jubiliejui, Stokholmo lituanistinės "Saulės" mokyklos bendruomenė drauge su Lietuvių bendruomene Švedijoje nusprendė paminėti šią progą išskirtinai ir parengė projektą "Čia skamba laisvė".

 

Šio projekto pagalba buvo suburta Švedijos lietuvių bendruomenė švęsti drauge Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, tokiu būdu kurti Lietuvos teigiamą įvaizdį Švedijoje, stiprinti išvykusių užsienio lietuvių ryšį su gimtuoju kraštu bei išsaugoti identitetą. Projekto kontekste buvo organizuojami du renginiai Stokholme: edukacinis renginys - seminaras “Sutartinės jungia mus” ir renginys “Čia skamba Laisvė!”, kurie vyko 2020 kovo 7 - 8 d.

 

Renginio - seminaro “Sutartinės jungia mus” buvo mokomasi dainuoti lietuvių liaudies dainų - sutartinių. Mokymus vykdė profesionali sutartinių atlikėją iš Lietuvos drauge su Stokholmo lituanistinės „Saulės“ mokyklos folkloro ansambliu “Bitkrėslė”. Sutartinių vakaras buvo atviras ir lietuvių bendruomenei, ir norintiems susipažinti su sutartinėmis bei kultūra ne lietuvių kilmės svečiams. Renginys sulaukė ypatingo populiarumo. Dalindamiesi įspūdžiais vakaro dalyviai pabrėžė, kad šiais laikas sutarimas yra didi vertybė, kurią turime puoselėti ir perteikti savo vaikams, o dainavimas tai geriausia forma išsaugoti kalbą ir bendrystę, nes ne veltui Lietuvos kovoms už nepriklausomybę 1988–1991 metais, suteiktas "Dainuojančios revoliucijos" pavadinimas. Būtent lietuvių liaudies dainos apjungė, sutelkė žmonės ir suteikė stiprybės kovoti nelygioje kovoje.

 

Kovo 8 dieną Nepriklausomybės minėjimo 30-mečio veiklas ir iniciatyvas apjungė lietuvių bendruomenės Švedijoje ir Saulės mokyklos šventė. Renginio ,,Čia skamba Laisvė!” metu buvo organizuota diskusija ir aptariamas laikotarpis, kai buvo siekiama Lietuvos Nepriklausomybės nuo SSRS Baltijos valstybėse (1988–1991 m.) ir prisiminti "Dainuojančios revoliucijos" prisiminta lietuvių išeivijos lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo patirtis, aptarti to laikotarpio Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo svarbiausi istoriniai momentai bei jų perteikimo jaunajai kartai svarba. Diskusijos metu buvo diskutuojama apie lietuvybės išsaugojimą ir puoselėjimą. Buvo išsakytos įdomios mintys apie asmenybės ir valstybės laisvę. Smagu, kad diskusijoje dalyvavo karta, kuri prisiminė laikotarpį kai asmenybės laisvė buvo užgniaužta ir karta, kuri gimė laisvoje šalyje.

 

Po emocingos ir jautrios diskusijos, didelėje ABF salėje vyko Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo 30-mečio šventė. Renginio viešnia Laurita Peleniūtė apjungė visus renginio dalyvius pakviesdama drauge dainuoti sutartines. Buvo nepaprastai smagu stebėti kaip greitai visi įsitraukia į gana sudėtingą sutartinių atlikimo procesą ir salę užlieja harmoningas balsų skambėjimas. Dainos apjungė visus - mažus, didelius, lietuvius ir užsienio svečius.

 

Renginio metu buvo apdovanotas Lietuvos istorijos žinovo konkurso nugalėtoj

as taip pat apdovanoti mokiniai dalyvavę projekto kontekste vykdomo dailyraščio rašymo ir atviruko skirto Lietuvai konkurse "Gražiausi žodžiai Lietuvai". Šiame konkurse dalyvavo ir patys mažiausi, kurie piešė bei rašė abėcėlę. Džiugu, kad į šias projekto veiklas aktyviai įsitraukė mokiniai iš “Draugystės” mokyklėlės Göteborge, lituanistinės mokyklos „Antilopenskolan“ (Klippan), lituanistinės mokyklėlės „Gintaras“ (Landskrona), “Gintaro” lituanistinės mokyklos (Skåne) taip pat mokiniai besimokantys lietuvių kalbos Uppsaloje, Landskronoje Kungsbacka Specialpedagogiskt centrum, Norrköpinge, Språkcentrum Göteborg krašte, Hässleholm krašte. Iš atsiųstų konkursui darbų buvo sukurtas skaitmeninis filmukas, kuris buvo pademonstruotas renginio metu. Vaikų teksto dailyraščiai ir piešiniai sužavėjo nuoširdžiomis vaikų pastangomis ir kūrybingumu. 

 

Taip pat renginio metu pagerbti lietuvybės puoselėtojai Švedijoje ir lietuvių kalbos mokytojai. Po oficialios renginio dalies, šokio sukūryje smagiai sukosi Stokholmo lituanistinės "Saulės" mokyklos mokinių tautinių šokių ansamblis Vijurkas ir visus drauge dainuoti kvietė “Saulės” mokyklos folkloro ansamblis Bitkrėslė.

 

Projekto veiklų organizavimas parodė, kad laisvės ir lietuvybės dvasia stipriai vienija mus. Į projekto organizavimo veiklas įsitraukė gausus būrys savanorių, entuziastų, kuriuos vienijo mintys skleisti žinią apie lietuvių tautos laisvės troškimą ir pastangas išlikti laisviems neprarandant lietuviško identiteto.

 

Labai džiaugiamės gražiu, nuolatiniu bendradarbiavimu su Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, kurių suteiktos paramos dėka buvo suorganizuotas projekto ,,Čia skamba Laisvė!” veiklos, o padovanoti suvenyrai, tautinė atributika, knygos pradžiugino mokinius bei šventės dalyvius.

Ačiū visiems, sukūrusiems vienybės jausmą! Vardan tos Lietuvos, vienybė težydi!

Nuotraukų autorės: Ieva Čejauskienė, Vaida Ražaitytė, Benita Veckuvienė.

Stokholmo "Saulės" mokyklos bendruomenė
 

 

 ĮVYKĘ RENGINIAI:

 

Žiema, žiema bėk iš kiemo!
 
Užgavėnių šventė šiemet vyko Judarskoken, Bromoje vasario 11 d. Šaunus persirengėlių būrys kartu su Ragana ir Daraktaru pakvietė visus drauge išvaryti žiemą. Šventėje susigrūmė Kanapinis ir Lašininis, kurie pasigalynėję, nesutarimus išsprendė virvės tempimo varžybos. Varžybas laimėjo Kanapinis su savo pagalbininkais. Šokome, blynu valgymas ir Morę sudeginome, dabar lauksime pavasario.
 
 
2017 m. gruodžio 16 dieną ABF salėje įvyko mokinių, mokytojų ir tėvų šventė - Kalėdų spektaklis "Voro vestuvės" . Tai buvo geriausias bendruomeniškumo įrodymas: mokytojos ir tarybos narės kartu parengė scenarijų, mokinai, tėvai repetavo, pagamino kaukes, papuošė salę, pasirūpino užkandžiais, surinko dovanas  Švč. Jėzaus širdies parapijos namų Mažeikiuose vaikams, kurias pristatys "Tavo siunta", Bitkrėslė surengė pirmąjį viešą pasirodymą.  Tokį darb įvykdę visi buvo apdovanoti Kalėdų senelio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Šeimos teatras Lino lėlės" spalio 14 d. 11:30 val., Kulturhuset Dieselverkstaden, Nacka  Stokholmo vaikams rodė spektaklį „Žuvėjėlis“. 

Spektaklis „Žuvėjėlis“ - pasaka apie gerus žmones ir nelabai geras raganas, apie žioplus ir dar žioplesnius po saule gyvenančius paežerės sutvėrimus. Apie tuos, kurie susivilioja „gardesne koše“ ir pakliūna į spąstus, ir apie tuos, kuriems „viskas baigiasi laimingai“...

Išraiškingos ir šiltos lėlės, „gyvo plano“ vaidyba, skaidri spektaklio muzikinė atmosfera – tai raktas į liaudies pasakose užkoduotą išmintį apie pasaulio paradoksus, netikėtumus, pavojus ir, žinoma, humorą. Gyvybingą, nerėksmingą, subtilų spektaklio pasaulį kuriantis lėlininkas Linas Zubė švelniai paragina žiūrovą įdėmiau pažvelgti į veikėjų veiksmų logiką, į priežasties ir pasekmės bei tėvų ir vaikų prasmingą ryšį.
 
Kurie atėjo, pamatės savo akimis, išgirdo savo ausimis, pajuto visu kūnu!
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktorius, režisierius, dailininkas ir idėjos sumanytojas – Linas Zubė
Kompozitorius – Algirdas Zigmantas
 
Spektaklį vaikams remia Nacka komuna
 


 
 
 
 
 
 
 

Mokykla 2017 m. rudenį be lituanistinių ir etnografijos pamokų yra suplanavusi šiuos renginius:

 

Teatro ,,Lino lėlės" spektaklis vaikams "Žuvėjėlis" spalio mėnesio 14 d.

 

Teatro ,,Lino lėlės" seminaras mokytojams ir tėvams spalio 15 d. po pamokų 12:30. Seminaro tema: „Pasaka. Reikšmė, prasmė, aktualumas“ remiantis L.Saukos, B.Kerbelytės, G. Beresnevičiaus įžvalgomis. (Pranešimo autorius Linas Zubė – Klaipėdos universiteto docentas, išleidęs lėlių teatro režisierių, lietuvių filologų ir režisierių laidas).
 
 
Seminaras apie dvikalbystę ir dvikalbių (daugiakalbių) vaikų auklėjimą. Seminarą ves Štutgarto (Vokietija) universiteto dėstytoja dr. Sandra Petraškaitė-Pabst, kuri pati yra trijų vaikų mama bei Štutgarto lituanistinės mokyklos vadovė. Seminaras numatytas lapkričio mėnesio 12 d. po pamokų ir yra skirtas mokytojoms bei susidomėjusiems tėvams. Seminare taip pat dalyvaus mokytoja iš Suomijos lituanistės mokyklos.
 
 

 

Kovo 11-osios minėjimas

2017 m. kovo 12 d. Pamokų metu mokykloje lankėsi prof. Egidijus Aleksandravičius. Pamokoje mokiniai ir tėvai klausė profesoriaus įžvalgų apie dvidešimtojo amžiaus lietuvių emigraciją, gavo patarimų, kaip ugdyti vaikus, kaip mokyti Lietuvos istorijos, kultūros ir kalbos sujungiant gyvenamosios vietos kultūrą ir tai, ką paveldėjo iš tėvų ir senelių. 

  

  

 
 Atvelykis 2017

 

 

      

 

Kovo 11-osios minėjimas

 

2017 m. kovo 12 d. Pamokų metu mokykloje lankėsi prof. Egidijus Aleksandravičius. Pamokoje mokiniai ir tėvai klausė profesoriaus įžvalgų apie dvidešimtojo amžiaus lietuvių emigraciją, gavo patarimų, kaip ugdyti vaikus, kaip mokyti Lietuvos istorijos, kultūros ir kalbos sujungiant gyvenamosios vietos kultūrą ir tai, ką paveldėjo iš tėvų ir senelių. 

 

 

 Užgavėnės 

Vasario 26 d. su šokiais ir žaidimais šventėme užgavėnes. Lašininis pralaimėjo kanapiniui ir pavasaris jau pakeliui. 

 

    

Užgavėnes

Vasario 26 d. su šokiais ir žaidimais šventėme užgavėnes. Lašininis pralaimėjo kanapiniui ir pavasaris jau pakeliui. 

 

Kviečiame prisijungti! 

Šiemet Lietuvos valstybė švęs 99 metų sukaktį, todėl šia proga ,,Saulės" mokykla prisijungia prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus idėjos nufilmuoti filmą su mokinių mintimis. Šio filmuko metu mūsų mokyklos mokiniai galėtų trumpai pratęsti mintis: „Tėvynė man yra...“, „Lietuvai linkiu...“ ir panašiai. Mokiniai galėtų vienu ar keliais žodžiais pratęsti šią mintį. Filmukus iš viso pasaulio muziejaus darbuotojai sujungs į vieną, kurį parodys muziejuje vasario 16 d., bei atsiųs mokyklai, pasidalins socialiniuose tinkluose.

 

Mokyklos kolektyvas kviečia tėvelius nufilmuoti savo vaikus (nufilmavus atsiųsti mokytojai Karolinai el. paštu k.musteikyte@gmail.com), o tų, kas norės, pasisakymus jau šį sekmadienį, sausio 29 d. mokytojos Inga, Svajūnė ir Karolina galės nufilmuoti pamokų ar pertraukos metu.

 

 Visuotinis Tėvų susirinkimas

Visuotinis Tėvų susirinkimas vyks vasario mėn. 12 d. pamokėlių metu. Finansinę ir dalykinę ataskaitas bei susirinkimo darbotvarkę atsiųsime Jums atskiru laišku savaitę prieš susirinkimą. Į šį susirinkimą esate kviečiami visi, susirinkimo metu lauksime jūsų komentarų, pasiūlymų bei klausimų.

 

2017 m. sausio 13 d. Lituanistinėje "Saulės" mokykloje paminėta Laisvės gynėjų diena

 

"Saulės" mokykla kartu su Klaipėdos jaunimo teatru "Be durų" kviečia į spektaklį visai šeimai "Girių karalius"

 2016 m. rugsėjo 25 d. 12 val. Filminstitutet, Borgvägen 1-5, 115 53 Stockholm

 

 

"Saulės" mokykla švenčia 20 metų. 

 

 

Vasario 21 d. 13 val. ir 15 val. visus vaikus nuo 6 metų kviečiame į Teatro dirbtuves kartu su aktoriais iš Lietuvos Inga Norkute-Žviniene ir Aurimu Žviniu. Užsiėmimai vyks ABF Huset, Sveavägen 41, 3 aukšte, Beskowsalen.

Vietų skaičius ribotas, registruotis kviečiame čia

 

Saulės mokyklos mokiniams renginys nemokamas, jį mums dovanoja rėmėjas - RVLT Byggservice AB!

 

Gruodžio 13 d. Saulės mokyklos mokiniai šventė Kalėdas. Mūsų šventę papuošė autorių Gedimino Zujaus ir Rolando Žalnieriaus dovana mokyklos mokiniams ir jų tėveliams folkmiuziklas `Sparnuotojo malūno sakmės´! Šventėje vaidino mokyklos mokiniai, Editos studijos atlikėjai.

 

Šv. Kalėdų belaukiant...Lapkričio mėn. 29 d. 11 val. kviečiame visus į spektaklį ´Mergaitė su degtukais´, pagal H.K. Anderseną. Spektaklio režisierius - Arkadijus Vinokuras - aktorius, vaikų teatro pedagogas, žurnalistas ir rašytojas.  ...spektaklyje pasakojimas vyksta magijos pagalba: rankose atsiranda sniegas, ugnis, gėlės...O visi žiūrovai dalyvauja pasakos kūrime, jie virsta praeiviais, medžiais, šalčiu, pūga, choru...

  

 

 

 

 

 

 

2015-10-22. Saulės mokyklos mokinius kviečiame dalyvauti piešinių konkurse tema - "Aš ir mano Lietuva!". Konkurso nugalėtojui bus įteiktas prizas - elektroninė knyga Touch Lux2! Taip pat konkuso nugalėtojo piešinys papuoš Saulės mokyklos lankstinuką, kuris bus kuriamas mokyklos jubiliejaus proga.  Piešinių lauksime iki š.m. gruodžio mėn. 6 dienos.  Konkurso nugalėtoją paskelbsime ir apdovanosime Kalėdinės šventės metu š.m. gruodžio 13 d. Piešiniai turėtų būti ne didesni nei A3 formato. Piešimo technika gali būti įvairi. Piešinius konkursui perduokite per savo klasės mokytojas. 

 

2015-09-27. Editos studija kviečia vaikus nuo 7 metų mokytis dainuoti!  registracija iki rugsėjo 24 d. čia:http://goo.gl/forms/EukTebWBk5 

 

 

2015-11-22 SUSITIKIMAS SU FINANSŲ SPECIALISTE. pamokėlių metu pas mus viešės apskaitos ir buhalterijos paslaugas Švedijoje teikianti specialistė Audronė Veronika Paulauskas. Ji atsakys į jūsų klausimus, susijusius su finansais ir buhalterine apskaita.

 

 

 2015-09-13. Rugsėjo mėn. 13 d. 10 val. kviečiame visus į Saulės mokyklėlės mokslo metų pradžios šventę! Pirmiausia visus vaikus kviečiame į klases 4 aukšte(ABF huset Sveavägen 41, Stokholmas) pasisveikinti su savo mokytojomis, kurios vėliau visus palydės į šventę! Šventė prasidės 10.30 val. ABF patalpose, 4-aukšte, Hedensalen. Kol vaikai dalyvaus šventėje, tėvelius kviečiame pabendrauti su mokytojomis, pasidalinti vasaros įspūdžiais ir pasivaišinti kava. Už dalyvavimą programoje rinksime 40 kronų mokestį vaikui, kurį  prašysime palikti tam skirtoje dėžutėje prie kavos stalelio. Nuo 12 val. šventę planuojame pratęsti piknike. Daugiau informacijos rasite kvietime.

 

2014 m. ruduo

2014 m. pavasaris

2013 m. ruduo

2013 m. pavasaris

2012 m. ruduo

2010 m. pavasaris

2009 m. ruduo

2009 m. pavasaris

Ankstesni renginiai

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje