Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Bendruomenė » Archyvas » Projektai » Pažinkime Lietuvos miestelius

Pažinkime Lietuvos miestelius

 

Bendruomenės programos ’Pažinkime Lietuvos miestelius’ tikslas- ne tik parodyti užsienyje gyvenantiems lietuviams paslėptus kultūrinius ar istorinius mažai žinomų Lietuvos vietovių lobius, ar susipažinti su kitų bendruomenių lietuviais, bet ir pristatyti Lietuvą bičiuliams iš Švedijos ir kitų šalių.

 

Šios programos partneriu tapo Lietuvos savivaldybių asociacijos  žurnalas ’Savivaldybių žinios’ kuris mūsų  bendruomenei padės surasti tinkamą miestelį, planuoti ir pravesti renginį. Miestelių programos renginys Lietuvoje kol kas neieško rėmėjų, išskyrus šios programos pratęsimo daliai, kada kažkuri unikali miestelio veikla pristatoma Švedijoje. Švekšnos Klojimo teatrą ir Kretingos tautodailinkių apsilankymą Švedijoje dalinai finansavo Tautinių mažumų ir išeivijos institutas prie Lietuvos vyriausybės.

 

  renginio Varėnoje pravedimą LBŠ valdyba dėkoja Varėnos rajono savivaldybei, jos kulturos centrui ir ’Savivaldybių žinių’ kolektyvui bei visiems dalyviams, kurie savo jėgom atvyko ir sudalyvavo, pristatant Varėnos miestelį.

 

Trečius metus is eilės susitinkam Lietuvoje, ši kartą, Varėnoje

 

Švedijos lietuvių bendruomenė kviečia savo ir kitų bendruomenių narius susitikti ir pabendrauti VARĖNOJE

 

Renginio data: 2008 metų rugpjūčio 9 diena, šeštadienis

 

Pamatyti, ko anskčiau neteko, išgirsti, ko niekas nepasakojo, paragauti, ko net mama nedavė ir susipažinti ir lietuviais ar bičiuliais iš kitų kraštų jus kviečia Lietuvių bendruomenė Švedijoje. Šiais metais trečias programos Pažinkime Lietuvos miestelius renginys vyks Varėnoje rugpjūčio 9 dieną.
Renginio metu aplankysim daug unikalių vietų, pvz garsųjį Čepkelių raistą, bitininkystės muziejų, nepaprastai nuotaikingą etnografinį Marcinkonių kaimą ir kolektyvą bei daug kitų įdomių vietų. Vakare specialiai Švedijos bičiuliams pagerbti ruošiama vėžių gaudymo ir virimo šventė.

 

Prašome kuo greičiau (iki liepos 5 dienos) pranešti žemiau nurodytu adresu, kas ir kiek žmonių norėtų dalyvauti renginyje ir kam reikės pagalbos užsakant viešbutį ar transportą. Labai tikimės, kad prisikalbinsit prisijungti ir savo draugus ar pažįstamus. Jeigu renginyje dalyvaus kitom kalbom kalbantys svečiai, renginys bus verčiamas.

 

Daugiau praktinės informacijos pateiksime visiems, kurie praneš Valdybai elektroniniu paštu valdyba@lietuviai.se  arba telefonu Daivai Bžeskienei mob 073 6379307 ir Virginijai Langbakk mob. 070 59 70680

 

Iki pasimatymo rugpjūčio 9 dieną Varėnoje

Bendruomenės valdyba

 

Rugpjūčio 9 d. renginio Varėnoje programa.

Apie Varėnos rajoną.

 

Antrasis Švedijos lietuvių bendruomenės programos „Pažinkime Lietuvos miestelius“ renginys KRETINGOJE

Renginio data: 2007 metų rugpjūčio 3 diena, penktadienis

Pernai Lietuvių bendruomenė Švedijoje pradėjo naują programą, pagal kurią kartą į metus lietuviams, švedams ir kitų tautų bei kultūrų bičiuliams pristatomi Lietuvos miesteliai. Šiais metais į renginį kviečiami ir kitų šalių lietuviai bei jų draugai tam, kad ne tik kartu aplankytume įžymias vietas ir apylinkes, bet kad ir vieni su kitais susipažintume ir pabendrautume.
Pernai buvo pristatyas vienas seniausių Lietuvos miestelių, Švėkšna, kuris 2009 metais švęs 500 metų. Šių metų rugsėjo 15 dieną Tautinių mažumų ir išeivijos departamento paramos dėka garsusis Švėkšnos kluono teatras pažintį su miesteliu pratęs, pristatydamas Švėkšną ir lietuvišką pasaką Švedijos ir Olandijos bendruomenėms.

Antrasis programos miestelis bus Kretinga, kurios legendiniu įkūrėju laikomas gotų karalius Armonas, kilęs iš Grutingų giminės. Pasakojama, kad maždaug IV amžiuje jis užklydo į šias apylinkes ir, susižavėjęs čionykšte gamta, pasistatė čia Grutingos pilį. Pirmą kartą Kretinga paminėta 1253 metais Livonijos ordino dokumentuose.
Nuo XVI amžiaus žinomas Kretingos kaimas ir dvaras, kurį valdė Žemaičių seniūnai Kęsgailos ir kiti didikai. Žymus karvedys Jonas Karolis Tiškevičius 1602 metais pastatė pirmą bažnyčią ir seniausią Vakarų Lietuvoje pranciškonų vienuolyną. 1609 metais jis įkūrė Karolštato (taip vadinosi Kretinga XVII-XVIII amžiuje) miestą, kuriam buvo suteiktos Magdeburgo teisės.
Kretingoje yra daug įdomių ir vertų dėmesio vietų, pavyzdžiui, Žiemos sodas, vienuolynas, sena rotušė, kuriuos mums renginio metu žada pristatyti Kretingos miesto bendruomenės taryba ir seniūnija.

Visus rugpūčio pradžioje poilsiaujančius ar specialiai į renginį susiruošusius rugpjūčio 3 dieną kviečiame dalyvauti šiame renginyje. Labai tikimės, kad prisikalbinsit prie mūsų prisijungti ir savo draugus ar pažįstamus. Jeigu renginyje dalyvaus švediškai ar kitom kalbom kalbantys svečiai, renginys bus verčiamas į kelias kalbas.

Atvykę į mūsų šventę, pamatysit to, apie ką turistai ir nežino, tokia proga pasitaiko tik kartą gyvenime, todėl visus labai kviečiame prisijungti.

Daugiau praktinės informacijos pateiksime visiems, kurie norės dalyvauti renginyje ir praneš Valdybai elektroniniu paštu valdyba@lietuviai.se arba telefonu Virginijai Langbakk 08 6980625, mob. 070 59 70680.

 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje