Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Bendruomenė » Fondai » Jubiliejinis LBŠ

Jubiliejinis Lietuvių bendruomenės Švedijoje fondas

2006 metų spalio mėnesį Visuotinio bendruomenės narių susirinkimo metu buvo pasiūlyta įamžinti 60-mečio jubiliejų, įsteigiant Jubiliejinį fondą. Fondo steigėjais tapo vienuolika asmenų ir šeimų, kurių dėka sudarytas pradinis fondo kapitalas - 19 150 kronų. Fondo steigėjai yra Steinar Langbakk (10 000 SEK), Klemensas Gumauskas (3 000 SEK), Pär Lindström (2 000 SEK), Birgitta ir Per Johansson (1 000 SEK), Jurgita Baltrušaitytė-Axelson ir Ulf Axelson (1 000 SEK), Povilas Čalnaris (1 000 SEK), Kajetonas Čeginskas (350 SEK), Dick ir Lina Stode (299 SEK), Vytautas-Vladas Kapočius (200 SEK), Juozas Kapočius (200 SEK), Harold Kropstat (200 SEK). 2007 metų gegužės mėnesį Lietuvių bendruomenė Švedijoje taip pat parėmė Fondą, iš sukauptų lėšų pervesdama 5 000 kronų ir padidindama Fondo kapitalą iki 24 500 kronų.

Jubiliejinis fondas rems įdomų bei patrauklų Lietuvos pristatymą Švedijoje ir Švedijos pristatymą Lietuvoje, kultūros bei meno vystymą ir ryšių tarp Švedijos bei Lietuvos stiprinimą.

2007 metų rudenį po Visuotinio bendruomenės narių susirinkimo įvyko Jubiliejinio fondo steigėjų susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta Fondo valdyba: steigėjai Steinar Langbakk bei Ulf Axelson ir LBŠ valdybos iždininkė Grytė Kempe.

Trumpai pristatome Jubiliejinio fondo valdybos narius.

Steinar Langbakk, 1966 m. baigęs žurnalistikos studijas Gioteborge, ilgus metus dirbo „Aftonbladet“ laikraštyje bei Švedijos transliavimo asociacijoje. Vėliau užėmė įvairias vadovaujančias pareigas Švedijos savivaldybių asociacijoje. Vadovavo decentralizavimo bei administracinio vystymo projektams Lietuvoje, Ukrainoje, Jugoslavijoje, Bosnijoje, Ruandoje, Bangladeše bei Pietų Afrikoje. Nuo 2001 metų yra nuosavos konsultacinės įmonės Langbakk Consulting savininkas ir dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Per pastaruosius metus yra finansiškai ne kartą parėmęs benduomenę, ypač du Draugystės tilto projektus. LBŠ narys nuo 1995 metų ir individualus narys nuo 2004 metų. Puikus kulinaras. Vedęs, žmona Virginija.

Ulf Axelson yra baigęs Stokholmo aukštąją ekonomikos mokyklą (SSE). 1994-2004 m. gyveno JAV. Baigęs ekonomikos doktorantūros studijas Carnegie Mellon universitete Pensilvanijoje, įsigijo daktaro (Ph.D.) laipsnį ir penkerius metus dėstė finansus Čikagos universiteto magistrantams. 2004 m. pradėjo dirbti Švedijos finansinių tyrimų centre (SIFR) bei dėstyti SSE magistrantams. Yra skaitęs mokslinius pranešimus daugelyje JAV ir Europos konferencijų bei universitetų (Harvarde, Jeilyje, Stanforde, Londono verslo mokykloje ir pan.). Laisvalaikiu mėgsta spręsti kryžiažodžius, skaityti bei eksperimentuoti virtuvėje. Vedęs Jurgitą.

Apie Grytę Kempe galite pasiskaityti straipsnyje apie naująją LBŠ valdybą.

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje