Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Bendruomenė » Archyvas » Projektai » Draugystės tiltas

Draugystės tiltas

 

Draugystės tiltas - tai savaitgalinė lituanistinė stovykla vaikams, tėveliams ir mokytojams.

Projektą inicijavo Švedijos lietuvių bendruomenė ir Stokholmo „Saulės“ lituanistinė mokykla. 2005-ųjų metų vasarą Švedijoje įvyko pirmasis Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis.

2006-aisiais metais šeimininko teises perėmė Airijos lietuvių bendruomenė ir Dublino lituanistinė mokykla „ 4 vėjai“, kuri organizavo stovyklą Dubline, taip pat sulaukusią stulbinančio pasisekimo.

Stovyklos tikslas yra susiburti ir kartu aptarti užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų švietimo aktualijas, užmegzti šiltus santykius tarp Europos šalių lietuvių bendruomenių ir lituanistinių mokyklų. Šis unikalus renginys užtikrina betarpišką mokytojų, moksleivių bei jų tėvų bendravimą, skatina mokinius dar rimčiau kibti į lietuvių kalbos studijas, suteikia progą geriau pažinti Lietuvą, jos istoriją, tradicijas, papročius.

Generalinis šio renginio rėmėjas - Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR vyriausybės. Renginiui ruoštis padės mokyklėlių mokytojai, Vokietijos jaunimo sąjunga, gimnazijos mokytojai ir VLB nariai. Pagalba taip pat labai mielai laukiama iš apylinkių, įvairių lietuviškų organizacijų, įmonių, privačių asmenų.

 

Bernadeta Goštautaitė

 

Informacinis lankstinukas (vietos aprašymas, nuorodos)

 

Draugystės Tilto puslapis

 

Draugystės Tilto nuotraukos šios svetainės galerijoje

 

Įspūdžiai iš Draugystės Tilto,
Ispanija 2008
Aguadulsės miestelis

 

Rugpjūčio 29 diena sukvietė nemažą būrį lietuvių iš įvairiausių Europos kampelių. Jau ketvirtą kartą lituanistinių mokyklų vaikai, mokytojai, bendruomenių atstovai, diplomatinių korpusų bei TMID (Išeivijos) departamento atstovai suvažiavo bendram konstruktyviam pokalbiui.

 

Rugpjūčio 29d., penktadienis.

 

Draugystės Tiltas pasiekia Aguadulsę. Išvargę, bet linksmi ir pilni lūkesčių, dalyviai renkasi į kempingo centrinę aikštę renginio atidarymui ir Draugystės Tilto vėliavos pakėlimui. Sveikinamasis žodis tariamas visiems atvykusiems bei visiems parėmusiems šį projektą. Pasirodo, jau visiems per ketverius metus gerai pažįstama, Tamsta Mokytoja (vaidinama linksmosios Jonės). Ji pašnekina ir ”paegzaminuoja” susėdusius aplinkui - mažus ir didelius ”mokinius”. Na, o stipriausia apklausa-egzaminas tenka Eleonorai, Draugystes Tilto pradininkei ir ”prižiūrėtojai”:
-” O kas yra Draugystė?... kas tas Tiltas?... kam jis skirtas?.. kodėl?..”,- ir taip toliau ir taip toliau. Tamstos Mokytojos klausimams nėra galo. Teko mokinei Eleonorai paprakaituoti ir dar kartą tiek seniems tiek ir naujiems dalyviams papasakoti gražią istoriją apie Draugystės Tilto kilmę, principus ir siekius.
Paskui atėjo eilė ir pačioms mokykloms prisistatyti. Jaudulys visų širdelėse kirbėjo, kai vakaro vedantieji Ainis ir Sigitas Storpirščiai ištardavo kurios nors mokyklos vardą, suradę jį kur nors po kėde ar savo kišenėje. O kas sekantis?... Ar jau mes???.. Fantazijos čia niekam netrūko: buvo ir eilėraštukų, ir šokių, ir teatrinių inscenizacijų ir už širdies griebiančių dainų, lydimų linguojančios publikos ir uždegtų liepsnelių (ypač po Saulės mokyklos dainos pristatymo).

 

Rugpjūčio 30d., šeštadienis

 

Šiltas rytas , nuostabi Viduržemio jūra… grožėtis daug netenka, nes už pusvalandžio prasideda rimta darbo diena:
-Vaikams - dalyvavimas linksmose pamokėlese, kurias veda viena pirmųjų Almerijos lituanistinės mokyklos mokytojų p.Silva Petkauskienė.
- Tėvams – diskusija apie mišrias šeimas bei kitos kalbos įtaką.

Na, o mokytojų, bendruomenių ir ambasadorių darbo grupei ši diena ko gero, pati karščiausia.
Seminarą atidaro LR ambasadorius Ispanijoje Mečys Laurinkus, seminaro dalyvius pasveikina PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė Loreta Paulauskaitė. Įdomu pasiklausyti Virginijos Klimavičienės, Lituanistinio Švietimo poskyrio vyr.specialistės (TMID, Lietuva) pranešimo apie lituanistinio švietimo aktualijas, bei Deimantės Dokšaitės, svetainės ”lietuviams.com” vyr.redaktorės pamąstymų apie užsienio lietuvių įvaizdį Lietuvos žiniasklaidoje, kur pastaroji skatina užsienio liet.bendruomenes daugiau komunikuoti su Lietuvos žiniasklaida siekiant sukurti teisingą ir neiškreiptą užsienio lietuvio paveikslą.
Po pietų visas dėmesys buvo skirtas bendrų mokyklų nuostatų projekto svarstymui mokytojų darbo stažo užsienio lituanistinėse mokyklose užskaitymą, kriterijus stažui užskaityti, nustatymą.
Šiais ir kitais klausimais pasisakė nemažai darbo grupės dalyvių. Jūratė Caspersen, PLB Švietimo reikalų komisijos narė, lituanistinių mokyklų koordinatorė savo pasisakyme pabrėžė Lietuvos paruoštų nuostatų neatitikimą realybei. Iškėlė klausimą apie lietuviškų mokyklų įvairiose Europos šalyse skirtumus, sąlygojamus konkrečios šalies demografinės (lietuvių skaičius, bendruomenės dydis), politinės ir vidaus struktūros. Situacija, kuri yra Anglijoje, Airijoje ar Vokietijoje, niekada nebus panaši į situaciją, tarkime, Skandinavijos šalyse ar Čekijoje.
Kaip Lietuvai sukurti vieną bendrą, visų šalių lietuviškoms mokykloms tinkamą dokumentą? - tai ir buvo pagrindinis ir pats svarbiausias šio seminaro punktas.
Manau, kad DT šiuo klausimu suvaidino stiprų vienijantį vaidmenį , sudaręs galimybę visiems – Lietuvos vyriausybės institucijoms, Europos lietuvių bendruomenių atstovams ir mokytojams - kartu susėsti prie apvalaus stalo ir konkrečiai, punktas po punkto, atrasti optimaliausius sprendimus.

 

”Šeštadienio vakaronė”

 

Po intensyvaus darbo - pelnytas poilsis. Gera žinot, kad kažkas jau nuveikta, kad kiekvieno nors ir nedidelis, bet svarbus indėlis į lietuviškojo švietimo ateitį yra įdėtas.
Šilta jūra laukia. Pūkšt!.... gaivu. Gera sūriame jūros vandenyje nuskalauti sūrų darbo prakaitą….:)
Vėliau vakare, kai prieblanda apglėbia stovyklavietę, prasideda ”arabiškos naktys”. Tai Vilniaus ”Cezario grupės” aktoriai rodo to paties pavadinimo spektaklį. (”Arabiškos naktys”.)
Išradinga, kontraversiška, netikėta…
Jau tamsai visiškai aptraukus dangų, į sceną su triukšmu įsiveržia ŽAS’ai, savo muzika užkaitinę kraują dideliems ir net mažiesiems .

 

Rugpjūčio 31d., sekmadienis

 

Visi susirenka į tą pačią aikštę stovyklos centre, kur vos prieš keletą valandų nutilo trankieji ŽAS’ai. Eleonora ir Jonė (-Tamsta Mokytoja – jau nebe!), dirbusios net tada kai kiti ilsėjosi ir linksminosi, šiandien pristato apibendrintus DT rezultatus…………
Paskutinieji Virginijos Klimavičienės iš TMID’o žodžiai skamba viltingai, noras padėti lietuviškoms mokykoms užsienyje konkretus ir gerų permainų jausmas tvyro ore.
Apima nuostabus jausmas, kai pamatai, jog nesi tik saujelė lietuvaičių kažkur už jūros. Mūsų yra daug ir mes siekiam būti kartu, dalintis mintimis, idejomis ir darbais. Ir tai mums sekasi! Jaug daug nuveikta, dar daugiau liko nuveikti! Vadinasi, susirinkome čia ne veltui.
Laikas padėkoti (šaliai) Ispanijos Lietuvių bendruomenei, šiais metais organizavusiai Draugystės tiltą ir padėkoti vieni kitiems už tai, kad mes TOKIE!
Jau ketvirtą kartą nuleidžiama Draugystės Tilto vėliava. Penktąjį, jubiliejinį kartą, ji pakils jau Anglijoje.

 

Laikas atsisveikinti. Truputį gaila…
Žmonės, apie kuriuos tu nieko nežinojai prieš porą dienų, (šiandien tampa) virto tavo gerais draugais. Šalis, apie kurią susidarytas vaizdas iš turistų lankomų vietų ir reklaminių bukletų, tampa šiltu, lietuviškų prisiminimų oaze. Geras ir draugiškas bendrumo jausmas vyrauja iki paskutinės atsisveikinimo minutės. ...ir nežinai žmogau, ar tai šiltas ispaniskas oras ir visai pašonėje banguojanti Viduržemio jūra, ar tai iš tikrųjų mes, lietuviai, atradę ypatingą vertybę Draugystėje? …

 

Edita Sääf, 2008 rugsėjis, Stokholmas
 

 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje