Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Saulė » Etnografinio ugdymo pamokos

 

Etnografinio ugdymo pamokos “Saulės” mokyklėlės

etnografiniame neformalaus ugdymo būrelyje – “Bitkrėslė”

 

Kas? – Maži ir dideli (vaikučiai nuo 5m ir jų tėveliai).

Kada? - Kas antrą sekmadienį, po pagrindinių pamokėlių – nuo 12.00 iki 12.45 val.

Kur? – ABF patalpose.

Kaip? – linksmai ir nuotaikingai:

 mokysimės kalendorinių švenčių liaudies dainų;

 šoksime lietuvių liaudies šokius ir ratelius, o žaisdami, sukdami ratelius ir šokdami, turėsime puikią galimybę mokytis bendrauti, vaidinti, fiziškai stiprėti, lavinti kalbą ir tuo pačiu susipažinti su lietuvių liaudies papročiais ir tradicijomis;

 gaminsime etnorafinius darbelius;

 organizuosime etnorgafinius renginukus ir minėsime kalendorines šventes.

 

Kam to reikia?

Integruoto etninės kultūros bei kalbos ugdymo tikslas – formuoti asmenybę, gebančią gimtąja kalba perimti kultūros paveldą ir gyvąją tradiciją, kurti tautos kultūrai svarbias vertybes, reikšti savosios egzistencijos prasmę (www.upc.smm.lt/.../Vidurinio-ugdymo- etnines-kulturos- bendrosios-programos-MOD).

Programos paskirtis – vykdyti lietuvių kalbos ir etninės kultūros mokymą taikant neformalaus ugdymo metodus.

 

Uždaviniai:

Neformalaus ugdymo būrelio programos uždaviniai yra siekti, kad mokiniai:

 pažintų etninės kultūros reiškinius, tradicijas, suvoktų etninės kultūros visumą ir dabartinę raišką;

 jaustų pagarbą iš kartos į kartą perduodamoms tradicijoms ir vertybėms; vertintų savo tautos kultūros unikalumą ir jaustų atsakomybę už jos išsaugojimą;

 puoselėtų savo tautinę savimonę ir kultūrą; suvoktų save kaip etninės kultūros kūrėją, skleidėją ir puoselėtoją;

 šeimoje ir visuomenės gyvenime puoselėtų ir kūrybiškai tęstų savo tautos kultūros tradicijas

(www.upc.smm.lt/.../Vidurinio-ugdymo- etnines-kulturos- bendrosios-programos-MOD).

 Pamokos kainuos papildomai 150 kr. už semestrą.

Parengė mokytoja metodininkė

Inga Grinytė - Fedčuk

 

Pirmasis "Bitkrėslės" viešas pasirodymas įvyko per mokyklėlės Kalėdų šventę 2017 m. gruodžio 16 d.

 


 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje