Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Gintaras » Apie mus

 

  Šiuo metu lituanistinėje mokykloje "Gintaras" veikia trys klasės, kurias lanko panašaus amžiaus ir gebėjimų vaikai.

 

Pirmoji yra mažųjų klasė, kur renkasi 1-4 metų vaikučiai. Mielai kviečiami pasilikti ir jų tėveliai,- kartu išklausytos vaizdingos pasakos, dainelės ir žaidimai po sekmadieninių susitikimų nejučia persikelia į kasdienybę, tampa naudinga mažųjų ugdymo priemone. Šiai klasei vadovauja Aistė Paltanavičiūtė, idėjomis ir pasiūlymais dalinasi ir tėveliai.

 

 

Mažųjų vaikučių klasė.

 

Antroji klasė kviečia 4-8 metų amžiaus vaikus. Čia jau ir rašomos raidelės ir skaitomos knygelės. Klasei vadovauja mokytoja Aurelija Paleckienė.

 

LABAS sako mūsų didesnieji vaikai!

 

Trečioji klasė yra skirta įvairaus amžiaus vaikams, kurie lietuviškai kalba labai mažai arba visai nekalba, jai vadovauja

mokytoja Vlada Bendoravičė.

 

Vyriausių mokinių kūrybinis kampelis besiruošiant Velykų šventei. Su buvusia mokytoja Evelina.

 

 

 

MŪSŲ MYLIMOS MOKYTOJOS IR AUKLĖTOJOS

 

iš kairės:  Aurelija Paleckienė, Anna Jolanta Nilsson, Sonata Staniukynienė bei Aistė Paltanavičiūtė .

 

VISI ESATE LAUKIAMI IR KVIEČIAMI PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ ŠAUNAUS BŪRIO!

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje