Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Bendruomenė » Archyvas » 2008

2008 m. Vasario 16-oji


Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 90-metis


Šių metų Vasario 16-sios minėjimas buvo ypatingas mums visiems. Garbingas 90-ies metų jubiliejus susilaukė ypač didelio dėmesio tarp Švedijos lietuvių ir svečių. Pirmą kartą Lietuvių bendruomenės Švedijoje istorijoje susirinko daugiau nei 160 žmonių! Dideli ir maži, jauni ir seni – visi, pasipuošę ir linksmai nusiteikę, susibūrė ne mažiau šventiškose Karališkojo Monetų Muziejaus (Kungliga Myntkabinettet) patalpose, esančiose Stokholmo senamiesčio širdyje.


Šventę pradėjo Stokholmo liaudies šokių kolektyvas ”Baltija”. Po ”Baltijos” pasirodymo kalbėjo Lietuvos ambdasadorius Švedijoje p. Remigijus Motuzas. Jis pasveikino visus lietuvius ir svečius su iškilmingu Lietuvos jubiliejumi ir apdovanojo Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamento prie Lietuvos Vyriausybės aukso ir sidabro garbės ženklais ”Už nuopelnus” mūsų garbiuosius senjorus. Teresei Būgai įteiktas aukso garbės ženklas už jos indėlį, siekiant išsaugoti lietuviškąsias tradicijas ir formuojant teigiamą Lietuvos įvaizdį Švedijoje bei Lietuvių kalbos sekmadieninio fondo įsteigimą kartu su savo vyru G.Būga; bei už rūpinimasį jos jau mirusio vyro Gintauto Būgos įsteigto Kazimiero Būgos lietuvių kalbos ir kultūros paramos fondu. Edvardui Varnauskui – aukso garbės ženklas už aktyvią visuomeninę ir politinę veiklą nuo pokario metų iki pat šių dienų, už jo indėlį puoselėjant lietuvybę ir lietuviškąsias tradicijas, formuojant teigiamą Lietuvos įvaizdį Švedijoje ir ypač bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Švedijos skatinimą.


Povilui Čalnariui įteiktas sidabro garbės medalis už aktyvų dalyvavimą Švedijos lietuvių bendruomenės veikloje, svarų indėlį prisidedant prie lietuvybės ir lietuviškų tradicijų išsaugojimo, bendradarbiavimo tarp Švedijos ir Lietuvos skatinimo.
Apolonijui Batviniui įteiktas sidarbo garbės ženklas už aktyvų dalyvavimą Švedijos lietuvių bendruomenės veikloje ir už bendradarbiavimo tarp Švedijos ir Lietuvos skatinimą.


Šventėje buvo pristatyti nauji ambasados darbuotojai: Ministras patarėjas, atsakingas už konsulinius klausimus, Antanas Muralis, Ministras patarėjas, atsakingas už politinius klausimus, Edvilas Raudonikis bei Kultūros etašė Indrė Daunytė.
Lietuvių bendruomenė tradiciškai kiekvienais metais renka Metų Žmogų. Šiemet jais tapo net du aktyvūs bendruomenės nariai: Jurga Laurenčikienė ir Steinar Langbakk.


Oficialiąją dalį užbaigė “Baltija”, ir tada visi šventės dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti restorano ”Myntkrogen” paruoštais patiekalais. Ambasada vaišino šakočiu ir lietuvišku šampanu.


Vakaro muzikinę dalį pradėjo Klaipėdos universiteto Menų fakulteto instrumentinis duetas - prof. Pranas Narušis (saksofonas, klarnetas, birbynė) ir doc. Saulina Atkočaitytė (fortepijonas). Salėje pasklidę melodingi klarneto garsai visus pakvietė į muzikos pasaulį. Koncerto, pavadinimu ”Properšos”, metu skambėjo E.Bozos, R.Kokai, M.Ravelio, I.Albenizo, S.Rachmaninovo ir G.Geršvino kūriniai. ”Su muzika per pasaulį” – taip savo programą, paruoštą specialiai Švedijos lietuviams ir svečiams, apibūdino artistai. Vienas iš muzikantų mums paruoštų siurprizų buvo K.Vasiliausko ir S.Gedos daina ”Žemė Lietuvos”, kurią dainuoti galėjo visi susirinkusieji. Jau po pirmojo posmelio visi vieningai ir nuotaikingai kartu traukė dainą.


Šventė, trukusi beveik penkias valandas, visai neprailgo. Maloniai praleistas laikas praskriejo greitai, o paskutiniosios minutės tiesiog nepastebimai prabėgo linksmai besisukant tarp šokančio jaunimo ir svečių.


Kultūros renginių organizavimo grupė bei rėmėjai nuoširdžiai padirbėjo, kad ši ypatinga Lietuvai ir visiems lietuviams diena ilgai išliktų atmintyje. Jie pasirūpino netradiciška aplinka, gardžiomis vaišėmis, puikia muzika, tačiau visų svarbiausia buvo galimybė pabendrauti su nuostabiais žmonėmis.


Pagrindiniai renginio rėmėjai: Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamentas prie Lietuvos Vyriausybės ir Lietuvos respublikos ambasada Švedijoje.


Edita Sääf


Kultūros renginių organizavimo grupės vadovė


2008 m. kovo 25 d.

 

Vasaros užbaigimas ”Po obelim”

 

Šeštą kartą vyriausia Švedijos lietuvių karta pas Virginija ir Steinar Langbakk susitiko su LBŠ valdyba, grupių vadovėm ir įvairių bendruomenės komisijų nariais. Popietėje dalyvavo ir ambasadorius Remigijus Motuzas su žmona Laimute, konsultas Antanas Muralis su šeima ir kultūros atašė Indre Daunytė. Svečių tarpe buvo seniausio JAV lietuvių dienrascio "Draugas" vyr. redaktore Dr. Dalia Cidzikaitė.


Šiais metais valdyba vyriausiai kartai pristatė savo akciją Gruzijos aukoms paremti ir ateities renginius, kurie numatomi didelėms kitų metų sukaktims paminėti. Renginiai, kuriuos valdyba planuoja ruošti skirti Lietuvos vardo 1000-mečio paminėjimui ir Vilniaus pristatymui, kaip Europos kultūros sostinei.
 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje