Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Bendruomenė » Metinis susirinkimas » 2005 metų lietuvė ir lietuvis

PADĖKA UŽ NUOPELNUS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVEDIJOJE VEIKLAI

Švedijos lietuvių bendruomenė ir jos valdyba nuoširdžiai dėkoja Bendruomenės narei ELEONORAI JONUŠIENEI už svarų indėlį, plečiant ir tobulinant Švedijos vaikų lietuvių kalbos mokymą ir Bendruomenės bei Saulės mokyklos įvaizdžio platinimą tarp kitų lietuvių bendruomenių, organizuojant ir vykdant tarptautinį projektą „Draugystės tiltas“.

 

Švedijos lietuvių bendruomenė ir jos valdyba nuoširdžiai dėkoja Bendruomenės nariui ALFONSUI JOVERTUI už didelį dėmesį lietuvių kalbos mokymui ir labai svarią ekonominę paramą Saulės mokyklos renginiams bei Lietuvių vaikų Švedijoje mokyklos fondui.

LBŠ pirmininkė
Virginija Langbakk

Valdybos narės
Edita Sääf
Vaida Gudaitytė
Alma Vaškytė
Victoria Carlemalm

LBŠ Sekretorė
Eglė Marcinkevičiūtė

LBŠ Iždininkė
Daiva Eskilsson

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje