Categories: Aktualu
      Date: Jan 26, 2016
     Title: Galimybė išeivijos lietuvių vaikams gauti paramą studijoms Lietuvoje

 Galimybė išeivijos lietuvių vaikams gauti paramą studijoms LietuvojePersiunčiame informaciją apie galimybę išeivijos lietuvių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams gauti paramą studijoms Lietuvoje.

---

Gerbiami kolegos,

 
galbūt atstovybėse jau turite šią informaciją, tačiau, norėdami būti tikri, kad ji jus pasiekė, visgi perduodame žinią apie tai, kad Valstybinis studijų fondas 2016 m. sausio 25  d. pradėjo valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursą.
 
Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.
 
Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą, turi būti:
1. priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
2. paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).
 
Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.
Parama skiriama konkurso būdu, du kartus per metus pavasario ir rudens semestre.
 
Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys  Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2016  m. pavasario semestre, nuo 2016 m. sausio 25  d. iki 2016  m. vasario 20 d. privalo:
1. užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
2. studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, paraiškoje pažymi, kad yra išeivijos ar lietuvių kilmės užsieniečio vaikas, vaikaitis, provaikaitis, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio ar išeivio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:
a) lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
b) išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.
3. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.
Išeivio ar užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti registruotu paštu arba atnešti į Fondą.
 
Visa informacija apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu  (8 5) 2639158 bei Fondo interneto tinklapyje www.vsf.lt.
 
Būsime labai dėkingi už šios informacijos išplatinimą jūsų akreditacijos šalyse gyvenantiems lietuviams.
 
Pagarbiai
Lina Žukauskaitė I direktoriaus pavaduotoja,
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas