Categories: Naudinga zinoti
      Date: Jul  3, 2008
     Title: Idomus skaitiniai

Švedijos vyriausybinių įstaigų parengta medžiaga lietuvių kalba



Energija - aplink Baltijos jurą (pdf), parengta www.swedishenergyagency.se