Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Naujienos

2016-03-12

Strukturiniai LBS pakeitimai


Strukturiniai LBS pakeitimai

Kategorija: Aktualu
Įrašė: Karolis

Sveiki!


Kadangi ne visus pasiekė mūsų informacija, norėtume dar kartą informuoti apie struktūrinius LBŠ pasikeitimus.


Per praeitų metų visuotinį susirinkima (2015-03-15) iš Lietuvių bendruomenės Švedijoje (LBŠ) buvo išskirta nauja organizacija - Stokholmo lietuvių bendruomenė (STLB). Iki tol Stokholmo bendruomenės reikalais rūpinosi LBŠ, tačiau nuo šiol tai perims STLB skyrius. LBŠ nuo šiol bus centrinė koordinuojanti (skėtinė) organizacija į kurią įeina visi kiti skyriai.


LBŠ veikla apima visą Švediją ir į valdybą renkami kandidatai iš visų skyrių. LBŠ tiesioginiai nariai yra skyriai/padaliniai, o atskiri žmonės yra nariai tuose skyriuose. Daugiau apie LBŠ struktūrą galite pasiskaityti įstatuose, kurie taip pat buvo patvirtinti 2015-03-15 vykusio visuotinio susirinkimo metu: http://www.lietuviai.se/index.php?page=statutas


Šį sekmadienį (2016-03-13), 12:00 ambasadoje vyks LBŠ visuotinis susirinkimas. Apie šį susirinkimą buvo informuoti visų skyrių valdybų atstovai. Kiekvienas LBŠ skyrius delegavo 1 arba 2 narius į visuotinį susirinkimą. Visuotinis susirinkimas išrinks LBŠ valdybą, kuri susideda iš pirmininko, pirmininko pavaduotojo, 4 valdybos narių ir 2 pavaduojančių narių. Iki šiol LBŠ valdybos pareigas laikinai ėjo STLB valdyba. LBŠ visuotinis susirinkimas bus transliuojamas tiesiogiai per Skype (paskyra: LietuviuBendruomeneSvedijoje). STLB visuotinis susirinkimas bus rengiamas balandžio mėnesį ir į jį bus pakviesti visi STLB nariai (kaip ir būdavo anksčiau).


Visi šie pakeitimai įvesti siekiant, kad LBŠ taptų Švedijoje pripažinta etninė organizacija. Tam reikia surinkti bent 1000 narių mokančių nario mokestį bei turėti skyrius bent trijuose Švedijos regionuose (län). Tapus pripažinta etnine organizacija, galime tikėtis paramos iš MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), kuri siektų mažiausiai 200 tūkst. kronų per metus.


Šiemet atlikus pradinius struktūros pakeitimus LBŠ pirmą kartą pavyko gauti pradinę paramą, kuri yra 80 tūkst. kronų per metus. Šią pradinę paramą galime gauti daugiausiai tris metus iš eilės. Jeigu po trijų metų nesugebėsime įvykdyti MUCF reikalavimų etninei organizacijai, paramos neteksime visai. Būtent todėl šiuo metu labai svarbu pritraukti kuo daugiau narių į bendruomenę.


Šiuo metu LBŠ yra įsikūrę šie oficialūs skyriai:

Stokholmo lietuvių bendruomenė (STLB) http://www.lietuviai.se/

Lietuvių jaunimo bendruomenė Švedijoje (LJB) http://www.lietuviai.se/index.php?page=lietuviu-jaunimo-bendruomene-ljb 

Stokholmo lituanistinė "Saulės" mokyklėlė http://www.lietuviai.se/index.php?page=saule

Stokholmo lietuvių verslo klubas http://lpsclub.se/

Stokholmo sporto klubas

Pietų Švedijos lietuvių bendruomenė "Skonės lietuviai" http://skoneslietuviai.se/

Skonės lituanistinė "Gintaro" mokyklėlė http://skoneslietuviai.se/category/mokyklele/

Skonės verslo klubas

Skonės žvejų klubas


Taip pat yra kitų veikiančių, tačiau oficialiai neužregistruotų skyrių:

Stokholmo tautinių šokių kolektyvas "Baltija" http://www.lietuviai.se/baltija/

Skonės sporto ir moto klubas


Pagarbiai,

STLB valdyba

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje