Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Naujienos

2016-01-25

"Pasaulio lietuvis" - reikalingas Jūsų indėlis!


 "Pasaulio lietuvis" - reikalingas Jūsų indėlis!

Kategorija: Aktualu
Įrašė: Karolis

Mielieji tautiečiai,

 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ TURI FINANSINIŲ SUNKUMŲ TOLIAU LEISTI NUO 1963 M. GYVUOJANTĮ ŽURNALĄ „PASAULIO LIETUVIS“. KELIS METUS GELBĖJUSI PARAMA IŠ VISŲ INSTITUCIJŲ SMARKIAI SUMAŽĖJO.
 
„Pasaulio lietuvį“ galime išsaugoti tik PRENUMERATORIŲ, AUKOTOJŲ, RĖMĖJŲ IR REKLAMDAVIŲ DĖKA. Tik bendromis pastangomis pasieksime, kad žurnalo leidyba, kuriai šiais metais REIKIA DAR 20 TŪKSTANČIŲ EURŲ, nenutrūktų.
 
PLB Valdyba, PLB XV Seimo rezoliucijos įpareigota tęsti žurnalo leidybą, deda visas pastangas išleisti likusius aštuonis šių metų numerius. Gautą paramą ir lėšas už prenumeratą panaudosime tolimesnei žurnalo ar, pagal finansinę situaciją, metraščio (1 - 4 numerių per metus) leidybai. 
 
 
 
Todėl PRAŠOME JŪSŲ SKUBIOS PAGALBOS.
 
PLB Valdyba ir „Pasaulio lietuvio“ redakcija bus DĖKINGA už kiekvieną gautą centą, skirtą vieno iš seniausio be pertraukos leidžiamų žurnalų lietuvių kalba leidybai bei paskelbs informaciją apie gautą paramą.
 
AUKOTI IR PRENUMERUOTI galite čia L: http://pasauliolietuvis.lt/?page_id=103
 
Rėmėjų ir jūsų reklamos žurnale bei PLB internetiniuose portaluose pasiūlymų laukiame el. pašto adresu: info@plbe.org. Rėmėjų pavardės, jums sutikus, bus skelbiamos.
 
Savo straipsnius ir mintis dėl žurnalo „Pasaulio lietuvis“ turinio siųskite el. paštu: plietuvis@plbe.org
 
Daugiau apie PLB ir jos veiklą rasite mūsų svetainėje www.plbe.org
 
Maloniai prašome palaikyti mūsų akciją ir paraginti savo kraštų LB organizacijų ir kolektyvų, lituanistinių mokyklų vadovus kuo plačiau paskleisti šią informaciją.

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje