Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Titulinis » Naujienos

2013-10-03

Spalio įvykius prisiminus


Virginijus Keraminas - Spalio įvykius prisiminus

Kategorija: Tema
Įrašė: Darius

Taip jau yra, kad žmogus esi pririštas prie savo minčių, geros jos ar blogos... tačiau jos -visada šalia. Prasidėjo antrasis rudens mėnuo, kuris draikydamas spalvotus medžių lapus, su lietumi ir vėju šėlsta girių platybėse.

 

Pamenu, 1990 m. spalį Lietuvoje. Įvykiai buvo tokie įtempti, kad ta margaspalvė gamtos paletė buvo lyg po nepermatomu šydu....visi laukė, kas bus. Tie, kam rūpėjo Lietuvos likimas ir tautiškumo išsaugojimas, abejingi esamai situacijai nebuvo.

 

Vieną spalio rytmetį, pas mane apsilankė P.Cidzikas, žinomas disidentas, rezistentas ir šiaip puikus žmogus. Jis pasakė, kad vakare planuoja akciją, kurios metu ruošiasi nešti kryžių apie KGB pastatą Vilniuje ir paprašė manęs, kad dalyvaučiau to kryžiaus pašventinimo ceremonijoje Vilniaus Katedroje. Nedvejodamas sutikau su P.Cidziko pasiūlymu ir sutartą valandą susitikome prie Katedros.

 

Priėjome prie durų iš kairės Katedros pusės, pasibeldėme, duris mums atvėrė kunigas K.Vasiliauskas. Įėjome į Katedrą. Be kunigo K. Vasiliausko čia dar buvo vienas žmogus, kurį man P.Cidzikas pristatė, kaip Lietuvos partizaną. Daugiau Katedroje žmonių nebuvo, tik kunigas K.Vasiliauskas, P.Cidzikas, partizanas ir aš.

 

Kunigas Vasiliauskas palietė didžiulį kryžių ir paklausė Cidziko, koks šios akcijos tikslas. Petras atsakė - "Noriu nunešti kryžių prie velnių irštvos, juk visi mes žinome, kad velniai kryžiaus bijo, tai gal išsilakstys..." Vasiliauskas prisiminė, kokiomis aplinkybėmis jis buvo patekęs į KGB pastatą, iš kurio išvežtas į bekraštes Sibiro platybes, dirbo pačius juodžiausius darbus.

 

Jis kilstelėjo šitą galingą kryžių ir tarė : -" Žinote, aš irgi galėčiau tokį panešti, juk mano darbo knygutėje 18 metų buvo įrašas – ”šachtior”, taip, kad sunkumų aš nebijau... " Po pašventinimo mes išėjome į Katedros aikštę, kur mus pasitiko minia žmonių. Visi patraukėme Gedimino prospektu KGB rūmų link.

 

Cidziko sumanymas buvo galingas, jis palietė ir Maskvą, ten susirinkusi daugiatūkstantinė minia prie Lubiankos uždegė žvakutes. KGB-istai, stebėję akciją, suprato, kad atėjo jų epochos saulėlydis...
 

Virginijus Keraminas

 

 

Nuotrauka iš Sausio 13-osios atminimo medalio įteikimo ceremonijos 2007 m. prezidentūroje

 

 

© Lietuvių Bendruomenė Švedijoje